Toppbanner Minimer

  

Saker i 2009

NBBL: ''Utsikten'' på navnetoppen

''Utsikten'' er det mest populære navnet på norske borettslag, viser en oversikt fra Norske Boligbyggelag.
21 desember 2009 - Kategori: Nyheter fra NBBL
''Utsikten'' på navnetoppen

NBBL: Forviklinger om energimerking av boliger

Den nye energimerkeordningen for boliger skulle gjelde fra 1.januar.2010. Nå er hele ordningen med obligatorisk energimerking utsatt til 1. juli.2010. etter at statsråd Terje Riis-Johansen grep inn.
16 desember 2009 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Forviklinger om energimerking av boliger

NBBL: Vær bevisst - sikre verdier og liv

Julen er en høytid - også for boligbrann og -innbrudd. Derfor oppfordrer vi borettslag og andre til å tenke forebyggende.
08 desember 2009 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Vær bevisst -  sikre verdier og liv

NBBL: Lettere med heis

- For mange vil hverdagen være lettere og jeg håper flere borettslag ser nytten av å etterinstallere heis, forteller Karoline Berg Maus.
04 desember 2009 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Lettere med heis

NBBL: Brannsikring og elektriske anlegg

Ansvaret for elektriske installasjoner og elektrisk utstyr i borettslag er todelt. Inne i leiligheten er det andelseier som er ansvarlig, mens styret er ansvarlig for at alt er trygt og sikkert i alle fellesarealene.
21 juli 2009 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Brannsikring og elektriske anlegg

NBBL: Nytt lovforslag om sikring mot tap av felleskostnader i borettslag

Onsdag 1. juli overrakte sikringsfondsutvalget sitt lovforslag om sikring mot tap av felleskostander i borettslag til Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. NBBLs avdelingsdirektør Thor Eek har sittet i utvalget. 
04 juli 2009 - Kategori: Nyheter fra NBBL

NBBL: Hvordan ønsker vi å bo i framtida?

-Vi har utviklet fire framtidsscenarier og jeg gleder meg til å introdusere landsmøtet for "Norge i 2030" slik vi ser det, sier prosjektleder Bente Johansen i NBBLs Framtidsprosjekt.
12 juni 2009 - Kategori: Nyheter fra NBBL

NBBL: -Ta eldrebølgen på alvor

Det sier tidligere partisekretær og Husbanksjef, nå leder i NBBLs Framtidsprosjekts eldregruppe Ivar Leveraas.
26 april 2009 - Kategori: Nyheter fra NBBL

NBBL: Nesten 11 000 flere leiligheter med i Borettslagenes Sikringsfond

- Det er klart at det å være med i Sikringsfondet gjør borettslag til en enda tryggere boform, sier Jens Veiteberg, direktør i NBBL Partner. I fjor økte antall innmeldte leiligheter med 7,8 % i forhold til 2007.
31 mars 2009 - Kategori: Nyheter fra NBBL