Toppbanner Minimer

  

NBBL: Mer penger til energieffektive og tilgjengelige boliger

Mer penger til energieffektive og tilgjengelige boliger

Det ønsker NBBL i sitt Statsbudsjett-innspill. I departementetene er arbeidet med Statsbudsjettet for 2012 allerede i gang.

NBBL ønsker en økning i denne budsjettposten på 100 millioner sammenlignet med 2011-budsjettet.

- Det er spesielt nødvendig med tilskudd til oppgradering av eksisterende boliger i tettbygde strøk. Med det mener vi blokk og småhusbebyggelse, sier Skinner.

Det er viktig at disse boligene tilfredstiller framtidens behov for god tilgjengelighet og økt energieffektivitet.. Eldre trenger  boliger med foreksempel heis.

Heisen må på plass
- Dette har vi jobbet for i mange år. Det er en del problemstillinger rundt dette med etterinnstallering av heis spesielt i borettslag, men hvis det ikke snart blir gjort noe, kommer det til å bli et kjempeproblem om få år. Våre tall viser at 90 prosent av lavblokkbebyggelsen mangler heis, sier NBBL-sjefen.

Oppgradering av boligmassen omfatter også en reduksjon i energibruk og CO2-utslipp. NBBL mener at ytterligere tillskudd til energieffektiviseringstilstak og ikke minst bedre samordning av tilskuddsformer, må til.

- Dette har også Heikki Holmås, lederen av Kommunalkomiteen sterkt tatt til orde for, sier Skinner.

Husbanken samordner av energisparetillskudd
Når det gjelder energieffektivisering av boliger, mener NBBL at  Husbanken bør komme mye sterkere inn som samordner, tilskuddskanal og kompetanseorgan. I dag er det primært ENOVA som tilbyr tilskudd.

NBBL mener at Husbanken burde få oppgaven med å formidle en vesentlig andel av tilskuddet som går til oppgradering av boligmassen.

- I den eksisterende konsentrerte boligbebyggelsen, foreksempel blokkleiligheter, er det gunstig å gjennomføre energisparetilstak i forbindelse med et større rehabiliteringsprosjekt. Husbanken kan kan se slike prosjekt i sammenheng, og har mulighet til å sy sammen en finansieringspakke som også kan gi boligpolitisk måloppnåelse når det gjelder energi- og tilgjengelighet. Sier Hege Skinner, adm.dir i Norske Boligbyggelags Landsforbund

21 desember 2010 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Publisert: 21. desember 2010
Tips på e-post | Del på Facebook