Toppbanner Minimer

  

NBBL: Kraftig økning i tilskudd til heis

Kraftig økning i tilskudd til heis

NBBL foreslår i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett å øremerke 45 millioner kroner til etterinnstallering av heis.

Dette er en en økning på hele 40 millioner.

- Skal vi få til et krafttak for heis i lavblokkbebyggelsen mener vi at myndighetene i langt større grad må engasjere seg, sier Thor Eek, adm. dir. i NBBL.

Han understreker at NBBL i lengre tid har arbeidet aktivt for at flere borettslag og sameier skal få på plass heisen.

-Ser vi bort fra borettslag på Hamar, har vi ikke lykkes med en slik satsing. Kun 200 heiser i eldre borettslag er innstallert fra 1990 til 2008, og av disse finner vi omlag 100 heiser på Hamar.

Eek mener det lave antallet skyldes at etterinnstallering heis er krevende både teknisk og økonomisk. Ikke minst er selve beslutningsprosessen i borettslaget krevende.

- Det kreves 2/3 flertall på generalforsamlingen for å kunne etterinnstallere heis. Derfor er det viktig at borettslaget kan søke om tilskuddsmidler slik at de slipper å dekke hele kostnaden selv. Kan borettslaget få dekket 50 prosent av kostnaden er sjansen mye større for at generalforsamlingen sier ja. En heis koster 2 millioner kroner i tillegg til driftskostnader. Det er mye penger for et gjennomsnittlig borettslag, sier Thor Eek. 

NBBL ber også regjeringen sette i gang forsknings- og pilotprosjekter slik at det er mulig å fa til flere gode tekniske og økonomiske løsninger.

Her kan du lese NBBLs innspill til revidert nasjonalbudsjett for 2011

26 april 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Publisert: 26. april 2011
Tips på e-post | Del på Facebook