Toppbanner Minimer

  

NBBL: Individuell nedbetaling av fellesgjeld?

Individuell nedbetaling av fellesgjeld?

Mange ønsker å betale ned på fellesgjelda dersom borettslaget tilbyr individuell nedbetaling (IN-ordning). Lønner det seg for deg?

Før du bestemmer deg for å betale ned fellesgjelda bør du forsikre deg om at borettslaget er med i en sikringsordning. Det er også viktig at andelseiernes nedbetaling av fellesgjeld sikres på en betryggende måte.

Borettslagenes sikringsfond
Det finnes ulike sikringsordninger på markedet. NBBL tilbyr ordningen Borettslagenes Sikringsfond som du kan lese mer om her. Sikringsordningene har det til felles at de sikrer andelseierne mot å bli ansvarlig for naboens manglende betaling av felleskostnader.

- Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene sine vil det normalt føre til at boligen blir tvangssolgt. Hvis overskuddet fra salget ikke dekker de manglende betalte felleskostnadene dekkes dette tapet av Borettslagenes Sikringsfond, forklarer Thor Eek, administrerende direktør i NBBL.

Sikker nedbetaling av fellesgjeld

For at andelseiernes nedbetaling av fellesgjeld skal sikres på en betryggende måte, er det viktig at det er inngått avtaler mellom borettslaget og banken, og borettslaget og forretningsfører.

Norske Boligbyggelag har et godt og sikkert system for dette. Avtalene skal blant annet sikre at innbetalingene fra andelseier blir sikret på en tilfredsstillende måte.

Tjener jeg penger på å nedbetale fellesgjelden?

Dersom du har mye fri kapital (penger i banken), kan det være lurt å nedbetale. Som kjent er alltid innskuddsrenten i banken lavere enn det det koster å låne penger. Men hvis du ikke har penger til disposisjon bør du ikke låne penger for å nedbetale din andel av fellesgjelden. Borettslagets fellesgjeld, enten det er i Husbanken eller i en annen bank, vil alltid være mer gunstig enn det du selv kan få ved å låne penger.

- Nedbetaling av fellesgjeld er derfor noe du bare bør gjøre når du har penger du ikke skal bruke til andre formål, sier Thor Eek.

03 juni 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Publisert: 3. juni 2011
Tips på e-post | Del på Facebook