Toppbanner Minimer

  

NBBL: Ingen vil ha heis

Ingen vil ha heis

Det er full stans i installeringen av heiser i gamle boligblokker. Beboerne nøler når de ser hva det koster.

 Til tross for at 90 prosent av alle lavblokker bygget før 2000 mangler heis, er bare et fåtall heiser etterinstallert de siste ti årene.

 
- Etterinstallering av heis har nærmest stoppet opp. Det blir for dyrt og vanskelig for mange borettslag, sier administrerende direktør Hege Skinner i Norske Boligbyggelag (NBBL).
 
Mindre enn én prosent av borettslagene her i landet har planer om å etterinstallere heis, viser en oversikt fra NBBL.
 
Dyrt
Nesten alle boligblokker på fire etasjer eller mer bygget etter år 2000, er utstyrt med heis, slik byggeforskriftene  krever. Fra 1. juli i år utvides kravene til å gjelde nye boligblokker på tre etasjer og høyere. 
 
Men for den eldre blokkbebyggelsen gjelder ikke slike regler.  
 
- Etterinstallering av heis i eldre boligblokker er en frivillig sak. Det er beboerne i borettslagene som bestemmer om de skal ha heis, og de må selv dekke kostnadene, sier direktøren i NBBL.
 
Det koster rundt 2,5 mill. å etterinstallere heis. I de fleste borettslag er det behov for flere heiser. For beboerne betyr det en kraftig økning i de månedlige boutgiftene.
 
- En økning på rundt 2500 kroner er ikke urealistisk, og det er i meste laget for mange.
 
Konsekvensen er at tusenvis av mennesker sliter med å komme seg inn og ut av leilighetene sine.
 
- Eldre, funksjonshemmede, barnefamilier og folk som bruker krykker har behov for heis hvis de bor høyere enn første etasje, sier Skinner.
 
Støtteordninger
Husbanken har bare satt av fem millioner kroner i året i støtte til installering av heis i eldre bygninger. Pengene kan brukes både til planlegging, prosjektering og installasjon av heis.
 
- Det er alt for lite penger. Det rekker ikke til mer enn to heiser, sier Hege Skinner.
 
NBBL mener tilskuddet fra Husbanken må utvides slik at flere gamle boligblokker kan få heis.
 
- Det er et stort samfunnsproblem at så mange mennesker har så dårlig tilgjengelighet til sine boliger. Heis er avgjørende for at folk kan bli boende i hjemmene sine. Den enkelte beboer og boligbyggelaget kan ikke være alene om å ta ansvaret for dette store arbeidet, sier Hege Skinner i NBBL.
10 juni 2010 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Publisert: 10. juni 2010
Tips på e-post | Del på Facebook