Toppbanner Minimer

  

NBBL: Mer nøkterne forventninger

Mer nøkterne forventninger

En spørreundersøkelse Garanti Eiendomsmegling har foretatt viser at stadig færre nordmenn har boliglån. Belåningsgraden blant de som har boliglån går også ned.

I undersøkelsen oppgir kun 9 prosent av de 1900 spurte at de har et boliglån som utgjør over 80 prosent av boligverdien. I fjor høst var tallet 12 prosent. 30 prosent oppgir at de ikke har boliglån. Dette er en oppgang på tre prosent fra i høst.

I undersøkelsen kommer det også frem at forventningen om økte boligpriser har blitt lavere. Mens 62 prosent av de spurte forventet prisstigning i høst, er tallet nå nede i 55 prosent. 9 prosent tror prisene vil falle, mot 5 prosent i høst.

- De nye tallene tyder på at folk har fått et mer nøkternt syn på boligmarkedet. Dette er forståelig med tanke på at rentene er på vei opp. Den siste tiden har man i tillegg begynt å se tegn til en stabilisering at boligprisene, sier adm. direktør i NBBL, Thor Eek.

Eek er likevel bekymret for at boligprisene presses opp på grunn av at byggeaktiviteten ikke klarer å holde tritt med befolkningsveksten. Oslo har den tredje største befolknings¬veksten i Europa, og på landsbasis stiger innbyggertallet med ca. 60 000 mennesker hvert år.

- Spesielt i de største bysentrene er etterspørselen etter boliger sterk, og faren for en større boligprisøkning er til stede selv om rentepilen peker oppover. Den beste medisinen mot dette er at det bygges flere boliger.

Eek mener det er viktig at myndighetene planlegger for en balansert og variert nyboligproduksjon, som tilfredsstiller det underliggende boligbehovet – ikke minst fra en voksende andel eldre mennesker.

- En mer aktiv bolig- og bygningspolitikk både fra stat og kommune vil være et viktig bidrag til en mer stabil og bærekraftig boligbygging. Fokus må rettes mot en mer aktiv regulering av tomter for bygging, samt at den offentlige behandling av byggesaker samordnes og effektiviseres slik at man kan komme raskere i gang med gjennomføringen av byggeprosjekter. Da kan vi også få en boligprisvekst som mer følger folks lønnsutvikling og den generelle prisutviklingen i samfunnet, avslutter Eek.

12 juli 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Publisert: 12. juli 2011
Tips på e-post | Del på Facebook