Toppbanner Minimer

  

NBBL: Finanstilsynets retrett

Finanstilsynet har 1. desember sent ut nye retningslinjer for utlånspraksis til boligformål.

- Disse er helt på linje med hva tilsynet har signalisert at de ønsker seg. Allikevel innebærer de nye retningslinjene at Finanstilsynet har måttet trekke seg på to viktige områder, sier adm. direktør Thor Eek i NBBL i en kommentar.

Kritisk
NBBL har tidligere markert klar motstand mot Finanstilsynets ønske om skjerpede krav til boligkreditt. Det er særlig økningen av minstekravet til boligkjøpernes egenkapital fra 10 til 15 % som har fått NBBL og andre boligaktører til å reagere. NBBL synes i utgangspunktet ikke at det foreligger noe godt begrunnet behov for en generell økning av kravet til egenkapital ved boligkjøp.

Skjermer startlånet
- NBBL hilser ikke de nye retningslinjene velkommen, men vi tror effekten av de nye retningslinjene kanskje blir mindre enn først fryktet. Tilsynet har nemlig ikke fått medhold i at Husbankens startlånsordning også skal omfattes av det skjerpede kravet til egenkapital. Dette understreket finansminister Sigbjørn Johnsen på spørsmål i Stortingets spørretime denne uken, sier Eek.

Ikke lovfestet
Eek påpeker også at det ikke er innført noen sterkere lovhjemmel for Finanstilsynets retningslinjer, slik tilsynet ønsket.

- Finansministeren bekreftet at det fortsatt vil være plass for skjønn når det gjelder muligheten for å gi lån utover 85 % av boligens verdi. I slike tilfeller må det imidlertid foreligge tilleggsikkerhet eller andre forhold som gir god trygghet for långiver, noe også dagens praksis i bankene legger stor vekt på. Det er derfor langt fra sikkert at de nye retningslinjene vil ha den drepende effekten som mange har fryktet, avslutter Thor Eek i NBBL.

01 desember 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Publisert: 1. desember 2011
Tips på e-post | Del på Facebook