Toppbanner Minimer

  

NBBL: Søtt og surt fra Høyre

Søtt og surt fra Høyre

Med boligpolitisk talsmann Michael Tetzschner i spissen, har flere stortingsrepresentanter fra Høyre fremmet forslag i Stortinget for å sikre økt boligbygging.

Forslagene består av hele 7 mer eller mindre konkrete tiltak.

- Samling av bolig-, bygnings- og planpolitikken i ett departement, begrense innsigelsesadgangen fra statlige myndigheter og opprettelse av FoU-senter for byggenæringen. Dette er forslag vi har stor sans for og som vi mer enn gjerne støtter. Tilsvarende forslag har NBBL og en rekke andre aktører i boligbransjen sendt til statsråd Navarsete rett før jul, sier adm. direktør Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) i en kommentar til Høyres tiltakspakke.

Negativ til lavinnskuddsboliger
Ett forslag som Tetzschner & co har kommet med som ikke er like greit er ønsket om å gjeninnføre muligheten for lavinnskuddsboliger. Dette synes NBBL er et direkte dårlig forslag.

- Da NBBL i sin tid gikk inn for å sette en maksimal belåningsgrad på fellesgjeld i borettslag, var det fordi vi mente at grunnfinansieringen av laget bør ligge innenfor et nivå som ikke påvirkes av prissvingningene i boligmarkedet. Vi har ment at det er mer korrekt at det er den enkelte som tar denne markedsrisikoen, og ikke at den «overføres» til de øvrige andelseierne som et mulig tap.

Ifølge Eek har det vært viktig for NBBL å etablere betingelser som gjør at de som kjøper en bolig i et borettslag ikke skal behøve å være redd for å måtte betale for tomme boliger eller for naboer som ikke makter å gjøre opp for seg.

- Dette var også bakgrunnen for at regjeringen i sitt lovforslag mot nye lavinnskuddsboliger i 2010 satte den maksimale grensen for fellesgjeld til 75 %. 

Startlån en bedre løsning
NBBL er innforstått med at den etablerte maksgrensen kan ha gjort det vanskeligere for enkelte å kjøpe en andel i borettslag, fordi de har problemer med å reise den nødvendige kapital som kreves til å betale kjøpesummen (innskuddet). Eek mener det er verdt å merke seg at uansett hvordan finansieringen er sammensatt, på borettslagets eller på andelseiers hånd, er det andelseier som må sørge for å betjene den samlede gjelden, dels ved betaling av felleskostnader og dels ved at andelseier må betjene sitt private låneopptak.

- For Norske Boligbyggelag er det ingen løsning å reversere den lovgivningen som vi nå har fått rundt fellesgjeld. Dersom Høyre eller andre ønsker å hjelpe unge og andre med lav egenkapital å kjøpe sin egen bolig kan dette gjøres ved å åpne for større bruk av Husbankens startlån. På den måten vil det være Husbanken/kommunen som tar risikoen for at låntakerne greier sine forpliktelser, og ikke at dette ansvaret løftes over på de øvrige andelseierne i borettslaget, understreker Thor Eek i sin kommentar til høyrerepresentantenes forslag om å fjerne forbudet mot lavinnskuddsboliger.

21 mars 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Publisert: 21. mars 2012
Tips på e-post | Del på Facebook