Toppbanner Minimer

  

NBBL: Noen stenges ute

Noen stenges ute

Det mener Thor Eek i Aftenposten 1. august. Der beskriver han et unntak fra Finanstilsynets krav om 15 prosent egenkapital. Eek påpeker at uklarheter i hva som må til for å oppfylle kriteriene for dette unntaket kan slå uheldig ut for unge på boligjakt. Her kan du lese hele innlegget.

Finanstilsynets krav om 15 % egenkapital ved lån til boligformål stenger mange unge ute fra boligmarkedet.  Kravet slår ulikt og vi får en gruppe som er innenfor og en gruppe som er utenfor boligmarkedet.

Mange foreldre gir «etableringshjelp» til sine barn som skal kjøpe sin første bolig. Men vi hører nå om stadig flere som ikke er i samme heldige stilling og hvor det nye kravet hindrer dem i å kjøpe seg egen bolig. Boligprisveksten øker egenkapitalkravet i kroner dag for dag. For en bolig til 2 mill betød fjorårets boligprisvekst på 8 % en prisøkning på 160.000 kroner, og en økning i egenkapitalkravet på 24.000. Det er ikke rart at unge oppfatter at bakken blir stadig brattere.

Mange som ikke har foreldre som kan hjelpe har allikevel økonomisk evne til å betjene et lån til kjøp av egen bolig, men de har ikke hatt mulighet til å spare seg opp til tilsynets 15 % krav. Hvorfor har Finanstilsynet så liten tiltro til bankene at det må settes firkantede krav?  Bankene har allerede en generell plikt til å sørge for en grundig vurdering av låntaker. Inntekts- og gjeldsforhold og evnen til å betjene gjelden vurderes.  Bankene legger også til grunn at låntaker må evne å betjene en langt høyere rente enn dagens.  Dersom låntaker etter bankens samlede vurdering ikke vil greie dette, bør ikke banken yte lånet, og uansett har banken etter finansavtaleloven en plikt til å fraråde kunden å ta opp lånet.  

Men dette er ikke nok. Finanstilsynet og Finansdepartementet fastholder at 15 % kravet er nødvendig, uten vilje til å endre noe som helst. Men det er et unntak. Såfremt låntaker oppfyller krav som er satt til en særskilt forsvarlighetsvurdering sier tilsynet at egenkapitalkravet kan fravikes.  NBBL har stilt tilsynet spørsmål om hvilke kriterier som skal ligge i denne vurderingen og viste til et eksempel. Vil et ungt nyutdannet par som har sikre jobber, tilfredsstillende inntekt uten problem med å betjene lånet, oppfylle den særskilte forsvarlighetsvurderingen tilsynet krever, selv om de ikke har 15 % egenkapital?

Sett fra bankens side representerer ikke det unge paret noen spesiell risiko. Selv om boligen skulle synke noe i verdi har det unge paret ikke problem med å betjene gjelden.  Hvis det unge paret med god økonomi og åpenbar evne til å betjene et lån ikke får bestått i den særskilte forsvarlighetsvurderingen er egenkapitalkravet etter vårt skjønn ikke satt av hensyn til bankens sikkerhet.  Resultatet er kun at det unge paret fratas muligheten til å kjøpe bolig og i stedet henvises til leiemarkedet. Et marked som har så høye leiepriser at muligheten for å spare til et egenkapitalkrav som i kroner stadig stiger synes som et uoppnåelig mål.

Vi har fått svar fra Finanstilsynet. De finner det ikke hensiktsmessig å si noe om hva bankene skal kreve for å avvike 15 % kravet. Om det unge paret i eksempelet over kan få lån forblir derfor ubesvart. Tilsynet forlanger i stedet at bankenes styrer fastsetter sine egne krav til hva som skal ligge i den særskilte forsvarlighetsvurderingen. Da kan i stedet tilsynet i etterkant si ja eller nei til bankens vurdering. For bankene framstår dette som uklart, komplisert, tungvint og i tillegg med fare for å få påpakning fra tilsynet for at de har «skjønnet» feil. NBBL er redd for at bankene derfor avviser det unge paret  – det er synd og unge holdes på denne måten utenfor boligmarkedet.

01 august 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Publisert: 1. august 2012
Tips på e-post | Del på Facebook