Toppbanner Minimer

  

Nyheter fra NBBL

NBBL: - Det er viktig å senke egenkapitalkravet

Det mener adm. dir. Thor Eek i NBBL. Til E24 sier han at reglene er blitt så firkantet at det ikke finnes rom for fleksibilitet selv om vi vet at personers økonomi er veldig forskjellig.
16 september 2013 - Kategori: Nyheter fra NBBL
- Det er viktig å senke egenkapitalkravet

NBBL: Færrest skader i borettslag

Tall fra OBOS Skadeforsikring viser at det er betydelig flere forsikringsskader i boligsameier enn i borettslag. Selskapet har gått gjennom alle forsikringsskadene som er rapportert inn til selskapet mellom 2007 og 2013, og resultatet er klart.
09 september 2013 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Færrest skader i borettslag

NBBL: Ikke svekk startlånet

Unge i etableringsfasen faller utenfor målgruppen for startlån, skriver adm. dir. Thor Eek i Dagbladet i dag. Les hele innlegget her.
04 september 2013 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Ikke svekk startlånet

NBBL: - Bra med reduksjon av egenkapitalkravet

28. august skriver blant andre Aftenposten at de borgerlige partiene er enig om at det skal bli lettere for unge å etablere seg på boligmarkedet. - Det er bra at de ønsker å redusere egenkapitalkravet fra 15 til 10%, sier Thor Eek, adm. dir. i NBBL.
28 august 2013 - Kategori: Nyheter fra NBBL
- Bra med reduksjon av egenkapitalkravet

NBBL: Ikke svekk startlån-ordningen

Færre får startlån etter at regjeringen tidligere i sommer varslet en innstramming. Det kom fram i en reportasje på NRK Nyhetsmorgen 15. august.
16 august 2013 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Ikke svekk startlån-ordningen

NBBL: BSU hjelper lite

31. juli skrev Stavanger Aftenblad om Tora Vaage som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. BSU ordningen som lar henne spare inntil 150 000, hjelper ikke stort.
02 august 2013 - Kategori: Nyheter fra NBBL
BSU hjelper lite

NBBL: Tøft boligmarked for unge

Til Dine Penger 28. juli uttrykker NBBLs Thor Eek bekymring for unge som skal inn på boligmarkedet. Han er klar på at noe må gjøres for å lette situasjonen for førstegangskjøpere. – Mange unge sliter med å komme seg inn. Noe må gjøres for å unngå at unge uten rike foreldre blir holdt langvarig ute av boligmarkedet, sier Eek.
29 juli 2013 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Tøft boligmarked for unge

NBBL: - Pappa, det er din generasjons feil at ikke jeg kommer inn på boligmarkedet!

Før debatten på NBBLs boligpolitiske konferanse ble politikerne avbrutt av Ine Jansen og Lasse Lindtner. På en formidabel morsom måte iscenesatte de en høyst relevant problemstilling i mange familier. Har vi mulighet til å hjelpe barna våre inn på boligmarkedet? Vi filmet innslaget og debatten.
21 juni 2013 - Kategori: Nyheter fra NBBL
- Pappa, det er din generasjons feil at ikke jeg kommer inn på boligmarkedet!

NBBL: Ungdom er taperne i boligmarkedet

Ikke alle unge har foreldre som kan hjelpe med boligkjøp. - Den store utfordringen for disse, er å skaffe nok egenkapital. Etter pålegg fra regjeringen krever bankene at 15 prosent av det boligen koster må dekkes med egenkapital. Derfor er ungdom avhengig av å starte smart sparing tidlig, for å unngå å havne utenfor, mener Thor Eek, adm. dir i NBBL.
11 juni 2013 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Ungdom er taperne i boligmarkedet

NBBL: Omsorg i eget hjem

Vi lever lenger og det blir betraktelig flere eldre med omsorgsbehov. - Skal vi løse morgendagens omsorgsutfordringer må hjelp i eget hjem være langt vanligere enn å havne på sykehjem, sier Thor Eek i NBBL. Det forutsetter tilpassing og oppgradering av boligene som allerede er bygget og at nybyggingen i større grad tilpasses eldre kjøpere.
21 mai 2013 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Omsorg i eget hjem

NBBL: Bra med økte lånemidler i Husbanken

- NBBL er svært tilfreds med at Husbanken nå tilføres ytterligere 5 milliarder kroner. Dette er helt i tråd med hva vi ba Stortinget om i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013, sier adm. direktør Thor Eek. Kommunalminister Liv Signe Navarsete forhåndsannonserte nylig mer midler til Husbanken i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett som kommer tirsdag 7. mai.
06 mai 2013 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Bra med økte lånemidler i Husbanken

NBBL: Ung på boligmarkedet?

Lær deg mer om privatøkonomi! Det slår NBBLs Thor Eek fast på Aftenposten.no. Eek mener at manglen på tiltak for unge i boligmeldinga er oppsiktsvekkende. Det er lite som tyder på at regjeringen ser på vanlig ungdom som en viktig gruppe i boligpolitikken.
18 april 2013 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Ung på boligmarkedet?

NBBL: Ingen dugnadsplikt i borettslag og sameier

- En andelseier eller en sameier har ikke arbeidsplikt. Styret kan derfor ikke pålegge noen å stille opp på dugnad, sier advokat Lauridsen, i NBBL. Styrets oppgave blir å motivere så mange som mulig til å stille opp. I tillegg til at man får gjort unna praktiske oppgaver for en billig penge er dugnad sosialt og bidrar til et godt bomiljø.
17 april 2013 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Ingen dugnadsplikt i borettslag og sameier

NBBL: - Jeg bor i borettslag

Lørdagskommentaren i Ringerike Blad 16. mars var skrevet av en en svært fornøyd borettslagsbeboer. Hun slipper å tenke på snømåking og plenklipping. Trappevasken er et forbigått kapittel. Tilværelsen er rett og slett behagelig fordi hun bor i borettslag. Etter samtykke fra Ringerike Blad kan du lese hele Ayna Liles kommentar her.
18 mars 2013 - Kategori: Nyheter fra NBBL
 - Jeg bor i borettslag

NBBL: Hvem skal betale for vedlikehold av bad?

I borettslag og sameier har den enkelte eier ansvaret for å vedlikeholde badet. - Eier har ansvaret for å sørge for at vedlikeholdet er så bra at det ikke oppstår skader som kan gå ut over bygningen eller naboene, sier advokat Henning Lauridsen i NBBL.
07 mars 2013 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Hvem skal betale for vedlikehold av bad?

NBBL: Borettslagenes Sikringsordning organisert som forsikring

Virksomheten i Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond er med virkning fra årsskiftet overført til Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS (SBS). Borettslagenes Sikringsordning tilbyr forsikring til borettslag i Norske Boligbyggelag. Forsikringen dekker tap som borettslag kan få ved andelseieres manglende betaling av felleskostnader.
03 januar 2013 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Borettslagenes Sikringsordning organisert som forsikring

NBBL: Regjeringen hindrer bygging av utleieboliger

70 prosent av landets boligbyggelag står klare til å bygge utleieboliger. Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), mener de blir hindret av et rigid regelverk og manglende tilskuddsmidler. -Hadde regjeringen lagt forholdene til rette kunne boligbyggelagene bidratt til å skaffe ungdom og arbeidsinnvandrere som i dag står utenfor boligmarkedet, en utleiebolig.
17 oktober 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Regjeringen hindrer bygging av utleieboliger

NBBL: Heis må prioriteres

-90 prosent mangler fortsatt heis. Få den på plass og redusér kommunale helse- og omsorgsutgifter, oppfordrer Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).
11 oktober 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Heis må prioriteres

NBBL: Kan jeg leie ut boligen min?

Det som de aller fleste omtaler som utleie i borettslag og sameier heter i lovverket bruksoverlating. Bruksoverlating betyr at eieren overlater bruken av boligen helt eller delvis til andre. Reglene om bruksoverlating gjelder derfor også når eieren låner ut sin bolig uten å ta betalt. Når eieren tar betalt for å overlate bruken til andre, kalles bruksoverlatingen normalt utleie.
07 oktober 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Kan jeg leie ut boligen min?

NBBL: Enklere å rehabilitere

Direktoratet for byggkvalitet inviterte til arbeidsarenaen Bygg Enkelt 24. og 25. september. Der ble ideen om en egen skreddersydd rehabiliterings-TEK hilst velkommen av statsråd Liv Signe Navarsete.
28 september 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Enklere å rehabilitere

NBBL: Betale for naboens internett?

Borettslag og boligsameier har vanligvis inngått avtale med en leverandør av kabel-tv om kjøp av en grunnpakke, som eierne betaler for som del av de månedlige felleskostnadene. De senere årene har det i tillegg blitt vanlig med en startpakke for internett. Hvor går grensen for hva den enkelte eier må finne seg i å betale som del av felleskostnadene?
22 september 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Betale for naboens internett?

NBBL: - Vi trenger en boligminster

Adm. dir i NBBL Thor Eek lanserer bloggen sin og etterspør en egen boligminister. Han mener mange års fravær av boligpolitikk har ført til utfordringene vi nå ser på boligmarkedet.
17 september 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
- Vi trenger en boligminster

NBBL: Husbanken går tom

Ved utgangen av juni hadde Husbanken brukt opp 70 % av sin totale låneramme, og nå er banken i ferd med å gå helt tom. Situasjonen for Husbanken står i skarp kontrast til tidligere utsagn fra regjeringspartiene om å bruke Husbanken aktivt for å sørge for tilstrekkelig nybygging, uttaler adm.dir. Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund, NBBL.
27 august 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Husbanken går tom

NBBL: Noen stenges ute

Det mener Thor Eek i Aftenposten 1. august. Der beskriver han et unntak fra Finanstilsynets krav om 15 prosent egenkapital. Eek påpeker at uklarheter i hva som må til for å oppfylle kriteriene for dette unntaket kan slå uheldig ut for unge på boligjakt. Her kan du lese hele innlegget.
01 august 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Noen stenges ute

NBBL: Eldre vil bo i sentrum

Ønsket om å bo sentralt øker med alderen. Det viser en undersøkelse utført av tre ledelses- og økonomistudenter ved Høgskolen i Narvik. Undersøkelsen er del av en hovedoppgave i samarbeid med Narvik Boligbyggelag.
21 juni 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Eldre vil bo i sentrum

NBBL: Svikter eksisterende boligmasse

Regjeringen har i sin nye byggemelding ambisiøse mål og planer for bedre tilgjengelighet og mer energieffektive boliger. For den eksisterende boligmassen er imidlertid regjeringens skisse til virkemidler preget av passivitet og mangel på nytenkning.
15 juni 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Svikter eksisterende boligmasse

NBBL: Hvilke boliger trenger vi?

14. juni arrangerer Norske Boligbyggelag boligpolitisk konferanse på Thon Hotel Bristol. Høye priser og mangel på etterspurte boliger er realiteten i dagens boligmarked. Hvordan skal vi dekke boligbehovet, hvor skal vi bo og hvilke boliger må bygges? Det blir debatt med Ketil-Solvik Olsen (Frp), Michael Tetzschner (H), Håkon Haugli (Ap), Sveinung Rotevatn (V), Aksel Hagen (SV) og statssekretær Dag-Henrik Sandbakken (KRD).
04 juni 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Hvilke boliger trenger vi?

NBBL: Doble BSU-rammen

Roger Schjerva, statssekretær i Finansdepartementet hevdet i VG forrige at BSU-ordningen er en subsidiering av rike ungdommer. Jan Tore Sanner (H) svarte med å kalle det et bomskudd til E-24.
25 mai 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Doble BSU-rammen

NBBL: Positivt møte med helseministeren

Representanter fra NBBL var onsdag 14. mai i møte med Helse og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen. Tema var hvordan private aktører kan samarbeide med kommunene om bygging av omsorgsboliger. Ministeren ønsket private aktører velkommen i den felles dugnaden for å tilrettelegge for det økende antallet eldre framover, og hun ba på møtene partene fortsette samarbeidet for å finne løsninger.
16 mai 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL

NBBL: Svidde av 6 millioner på varmepumper

Thoresens gate borettslag i Horten hadde fyringskostnader på 350 000 kr i året, og var lei av å fyre for kråka. Nå har de kuttet ut oljefyren til fordel for varmepumper.
08 mai 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Svidde av 6 millioner på varmepumper

NBBL: Med gavemedlemskap slipper konfirmanten foran i boligkøen

Våren er konfirmasjonstid, og i den anledning melder boligbyggelagene om økende interesse gavemedlemskap.
30 april 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Med gavemedlemskap slipper konfirmanten foran i boligkøen

NBBL: Ber regjeringen lete fram Soria Moria 1

Stortinget vil i løpet av året motta både en bygningsmelding og en boligmelding fra regjeringen. – I den forbindelse bør regjeringen hente fram igjen regjeringserklæringen fra Soria Moria 1, fra 2005, for her er det adskillig mer boligpolitikk enn i oppfølgeren fra 2009, sier adm. dir. i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), Thor Eek.
30 april 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Ber regjeringen lete fram Soria Moria 1

NBBL: Boligbyggelag øyner håp om støtte til omsorgsboliger

I januar 2011 annonserte regjeringen nytt regelverk for hvem som kunne få offentlig støtte til bygging av omsorgsboliger og sykehjems- plasser. Målet var bl.a. å øke antall omsorgsplasser gjennom å gi kommunene større frihet til å samarbeide med private. Resultat: et fryktelig kronglet regelverk som har avskåret boligbyggelag og andre private aktører fullstendig.
27 april 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Boligbyggelag øyner håp om støtte til omsorgsboliger

NBBL: Boligvettreglene som redder økonomien

Forholdene i eiendomsmarkedet endrer seg ofte svært raskt og det er viktig å være forberedt på uvær.
18 april 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Boligvettreglene som redder økonomien

NBBL: Boliger for medlemmene

Torsdag satte Aftenposten et kritisk søkelys på forkjøpsrettsordningen. Noen presiseringer kan være på sin plass.
27 mars 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Boliger for medlemmene

NBBL: Positiv til utsettelse av uavhengig kontroll

Adm. direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), Thor Eek, roser statsråd Liv Signe Navarsete for utsettingen av de nye reglene om uavhengig kontroll av byggeprosjekter. De nye reglene skulle etter planen trådt i kraft 1. juli.
22 mars 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Positiv til utsettelse av uavhengig kontroll

NBBL: Søtt og surt fra Høyre

Med boligpolitisk talsmann Michael Tetzschner i spissen, har flere stortingsrepresentanter fra Høyre fremmet forslag i Stortinget for å sikre økt boligbygging.
21 mars 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Søtt og surt fra Høyre

NBBL: Tid for generalforsamling!

Nå er det høyseseong for generalforsamlinger i alle borettslag. Hvilke flertall kreves for de ulike vedtakene som skal fattes? NBBLs advokat Henning Lauridsen gir deg svarene.
20 mars 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Tid for generalforsamling!

NBBL: Flere utleieboliger for unge

Etter at Finanstilsynet innførte krav om 15 prosent egenkapital ved boligkjøp har enda flere unge i etableringsfasen blitt henvist til et rekorddyrt privat leiemarked. Flere boligbyggelag står klar til å bygge utleieboliger for ungdom, men da må regelverket for tilskudd gjennom Husbanken endres. Regjeringen er nå samlet for å planlegge budsjettåret 2013. Her bør det legges til rette for langt flere rimelige utleieboliger.
13 mars 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Flere utleieboliger for unge

NBBL: Prisene fortsetter å stige

Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 2,4 prosent i februar.
01 mars 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Prisene fortsetter å stige

NBBL: Navarsete så lyset i Danmark

6. februar var kommunalminister Liv Signe Navarsete ute i media og snakket varmt og entusiastisk om at mange flere eldre kan og bør bli boende lengre i egen bolig. Et par dager senere, i Stortingets spørretime, fikk hun bred støtte fra opposisjonspartiene for sitt initiativ.
17 februar 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Navarsete så lyset i Danmark

NBBL: NBBL ber Finanstilsynet presisere de nye utlånsreglene

Det hersker forvirring rundt de nye retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis. På den ene siden er bankene pålagt å kreve 15 prosent egenkapital ved boliglån, men det er også mulig å foreta en særskilt forsvarlighets- vurdering. Består man denne testen, kan kravet om 15 prosent egenkapital settes til side. Nå ber NBBL Finanstilsynet presisere hvilke krav det er snakk om.
10 februar 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
NBBL ber Finanstilsynet presisere de nye utlånsreglene

NBBL: Prisoppgang i januar

Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 0,7 prosent i januar.
31 januar 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Prisoppgang i januar

NBBL: Boligpolitikk på agendaen

De siste dagene har den brede boligpolitikken blir satt på dagsorden. Debatten har gått i Politisk Kvarter og i Her og Nå. På Dagsrevyen kunne vi se at de borgerlige ungdomspolitikerne la seg i telt på Stortorvet i Oslo for å understreke unges problemer med å etablere seg i egen bolig.
16 januar 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Boligpolitikk på agendaen

NBBL: FNs internasjonale samvirkeår 2012

I dag sparkes FNs internasjonale samvirkeår 2012 i gang i Brüssel av den europeiske paraplyorganisasjonen for kooperativ virksomhet, Cooperatives Europe. Gjennom hele året vil kooperativer over hele verden markere samvirkeåret under parolen "Cooperative enterprises build a better world".
12 januar 2012 - Kategori: Nyheter fra NBBL
FNs internasjonale samvirkeår 2012

NBBL: Prisoppgang i desember

Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 1,2 prosent i desember.
30 desember 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Prisoppgang i desember

NBBL: Boligbransjen med tiltaksplan for boligbygging

Den siste måneden har NBBL samarbeidet med sentrale aktører i boligmarkedet og Oslo Kommune om en felles tiltaksplan for å få fart på boligbyggingen her til lands. I går ble tiltaksplanen overlevert statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet.
20 desember 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Boligbransjen med tiltaksplan for boligbygging

NBBL: BSU-ordningen holder ikke mål

Boligprisveksten har vært sterk de siste årene, noe som har gjort det vanskelig for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet. Ett av stimuleringstiltakene for å få unge til å spare til bolig er BSU-ordningen, men i takt med de økte boligprisene har denne gradvis blitt av mindre verdi.
20 desember 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
BSU-ordningen holder ikke mål

NBBL: Lov å klage på naboens julelys

Mange pynter hus og leiligheter med masse lys i jula. Men hvem klager du til hvis naboens julepynting tar helt av?


16 desember 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Lov å klage på naboens julelys

NBBL: Ungdomsboliger: Regjeringen har ignorert Stortinget

Regjeringen har ikke fulgt opp Stortingets anmodning om å legge til rette for bygging av utleieboliger for vanlig ungdom. I innstillingen til neste års statsbudsjett purrer Stortingets Kommunalkomite på Regjeringen. Det gjør også Norske Boligbyggelags Landsforbund.
09 desember 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Ungdomsboliger: Regjeringen har ignorert Stortinget

NBBL: Finanstilsynets retrett

Finanstilsynet har 1. desember sent ut nye retningslinjer for utlånspraksis til boligformål.

01 desember 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL

NBBL: NBBL med innspill på to offentlige utredninger

NBBL har i november oversendt sine høringsuttalelser på de to NOU-ene - «Rom for alle» og «Innovasjon i omsorg»
29 november 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
NBBL med innspill på to offentlige utredninger

NBBL: Les NBBLs bilag publisert i Aftenposten

I samarbeid med C-Media har NBBL laget et bilag om muligheter og utfordringer i borettslag og sameier. Bilaget lå som innstikk til Aftenposten 24. november.
24 november 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL

NBBL: - Gledelig at finanskomiteen viser handlekraft

Finanstilsynet har høstet mye kritikk for sitt forslag om nye krav til egenkapital ved boligkjøp. Spesielt kritikkverdig har forslaget om at regelverket også skal omfatte Husbankens startlånsordning vært. Nå ønsker Stortingets finanskomité at startlånkundene skjermes.
23 november 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
- Gledelig at finanskomiteen viser handlekraft

NBBL: Finanstilsynet torpederer ”Rom for alle”

Med Finanstilsynets innføring av nye egenkapitalkrav var startlån fra Husbanken siste utvei for mange. Nå forsvinner også dette alternativet.
22 november 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Finanstilsynet torpederer ”Rom for alle”

NBBL: Krever statlige strakstiltak for å øke boligbyggingen

NBBL, OBOS og Selvaag Bolig har utarbeidet et felles forslag til hvordan boligbyggingen kan økes. Forslaget går blant annet ut på at nye byggeforskrifter utsettes i fire år, at det opprettes en egen ministerpost for bolig, og at Finanstilsynets forslag om 15 prosent egenkapital stanses.
03 november 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Krever statlige strakstiltak for å øke boligbyggingen

NBBL: NBBL ber Stortinget purre regjeringen

Regjeringen har ikke fulgt opp Stortingets anmodning om å legge til rette for tilskudd til bygging av ungdomsboliger. I forbindelse med budsjettbehandlingen bes nå Kommunalkomiteen om å purre opp regjeringen på dette punktet.
28 oktober 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
NBBL ber Stortinget purre regjeringen

NBBL: Stoltenberg må stoppe Finanstilsynet

Finanstilsynets forslag til endring i egenkapitalkrav vil ramme de mest vanskeligstilte i boligmarkedet fremfor å dempe boligprisene. Dette skriver OBOS og NBBL i et brev til statsminister Jens Stoltenberg.
17 oktober 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Stoltenberg må stoppe Finanstilsynet

NBBL: Utflating i boligprisene, men fortsatt vekst

NBBLs boligprisstatistikk viser en økning i prisene på borettslagsboliger på 1,1 prosent i tredje kvartal.
11 oktober 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Utflating i boligprisene, men fortsatt vekst

NBBL: Smålig opptrapping av heis i statsbudsjettet

Regjeringen øker bevilgningen til etterinstallering av heis fra 5 til 10 mill. i statsbudsjettet for 2012. – Dette er allikevel småpenger tatt i betraktning den allerede marginale heisbevilgningen, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek. NBBL mener bevilgningen minst burde vært på 100 mill. kroner.
07 oktober 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Smålig opptrapping av heis i statsbudsjettet

NBBL: Thor spør: Hvorfor ikke egen boligminister?

Kommunalminister Liv Signe Navarsete avviser tanken på en egen boligminister i Dagens Næringsliv 4.oktober. Begrunnelse – det minner om planøkonomien på 60- og 70-tallet da boligområdet var prisregulert. Mange som er på jakt etter egen bolig følger nok ikke argumentet. Mangelen på statlig samordning knyttet til boligsektoren er åpenbar.
06 oktober 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Thor spør: Hvorfor ikke egen boligminister?

NBBL: Hvorfor strupe Husbanken?

I løpet av det siste året har fremtredende stortingsrepresentanter for regjeringspartiene stått fram og understreket viktigheten av å bruke Husbanken mer aktivt for å fremme økt boligbygging. I dag kom regjeringens svar: Kutt i lånerammen på 5 mrd kroner!
06 oktober 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Hvorfor strupe Husbanken?

NBBL: Mer boligbygging er den beste medisin!

Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) mener økt boligbygging er det mest effektive virkemiddelet mot de høye boligprisene.
30 september 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Mer boligbygging er den beste medisin!

NBBL: Prisoppgang i september

Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 0,9 prosent i september.
30 september 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Prisoppgang i september

NBBL: La deg inspirere av Lønnealléen borettslag!

Etter at Lønnealléen borettslag på Tveita i Oslo kastet ut oljefyren til fordel for pelletsfyring, har borettslaget fått tilsagn om investeringsstøtte på nesten én million kroner fra Oslos Klima- og energifond. Nå har Miljøverndepartementets Klimaløftet laget inspirasjonsfilm om borettslaget.
15 september 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
La deg inspirere av Lønnealléen borettslag!

NBBL: Færre, men større boligbyggelag

Boligbyggelagene slår seg sammen for å bli sterkere. De siste ti årene har det vært 37 fusjoner - sist ut er Lillehammer og Omegns Boligbyggelag og Usbl.
13 september 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Færre, men større boligbyggelag

NBBL: Vanskelig for unge å komme seg inn på boligmarkedet

Høye boligpriser og krav om minst 10 prosent i egenkapital gjør det vanskelig for unge å komme seg inn på boligmarkedet. I forbindelse med valgkampen har NBBL derfor spurt de politiske partiene hvilke virkemidler de mener kan bedre situasjonen.
07 september 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Vanskelig for unge å komme seg inn på boligmarkedet

NBBL: Ny administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund

Thor Eek er ansatt som administrerende direktør i NBBL. Eek har vært konstituert i stillingen siden februar.
02 september 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Ny administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund

NBBL: Hvordan eldre kan bli boende godt og trygt i egen bolig

NBBL har i forkant av valget spurt partilederne om hva de mener er viktig for at eldre skal få en god alderdom i egen bolig.
30 august 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Hvordan eldre kan bli boende godt og trygt i egen bolig

NBBL: Ikke ”rom for alle” i boligutvalgets rapport

- Boligutvalget som i dag overleverte sin rapport til kommunalministeren hadde et alt for snevert mandat.


19 august 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Ikke ”rom for alle” i boligutvalgets rapport

NBBL: Larver tok over kjøkkenet

Det nye kjøkkenet til Ann Kristin Førde er et konkret resultat av at borettslaget har ny type borettslagsforsikring, der bekjempelse av skadedyr er inkludert.


16 august 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Larver tok over kjøkkenet

NBBL: Sommerkronikk: Kan prisene temmes?

Det er høy befolkningsvekst i Norge. Ifølge tall fra SSB økte den norske befolkningen med 62 000 i 2010, og SSBs middeltallsframskrivning tilsier en fortsatt vekst på cirka 60.000 personer årlig de neste 10 årene.
27 juli 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Sommerkronikk: Kan prisene temmes?

NBBL: Mer nøkterne forventninger

En spørreundersøkelse Garanti Eiendomsmegling har foretatt viser at stadig færre nordmenn har boliglån. Belåningsgraden blant de som har boliglån går også ned.
12 juli 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Mer nøkterne forventninger

NBBL: Mer enn to millioner kroner i snitt for en borettslagsbolig

For første gang viser NBBLs landsomfattende prisstatistikk at gjennomsnittsprisen for en brukt borettslagsbolig har passert 2 millioner kroner. Da er også boligenes andel av fellesgjelden tatt med i totalprisen.
05 juli 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Mer enn to millioner kroner i snitt for en borettslagsbolig

NBBL: Boligbyggingen øker i hele Norden

Dette er en av konklusjonene som framkommer gjennom de siste ”landrapportene" som utarbeides innenfor rammen av det nordiske boligsamarbeidet i NBO (Nordiska Kooperativa och Allmännyttiga Bostadsföretags Organisation).
04 juli 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Boligbyggingen øker i hele Norden

NBBL: Fra 60-tallsblokker til passivhus

Bli inspirert av borettslag som har gjennomført oppgraderingsprosjekter!
01 juli 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Fra 60-tallsblokker til passivhus

NBBL: - Samvirke mer hensiktsmessig enn aksjeselskap

Daglig leder i Samvirkesenteret, Ewa Danela Burdon, mener samvirke i mange sammenhenger er en mer hensiktsmessig organisasjonsform enn aksjeselskap, og at foretaksformen har et uutnyttet potensial.
01 juli 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
- Samvirke mer hensiktsmessig enn aksjeselskap

NBBL: Ny giv med etterutdanning i passivhus

- Ta ansvar og bli med i Norges største boligrevolusjon siden krigen!
24 juni 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Ny giv med etterutdanning i passivhus

NBBL: Landsmøte i NBBL

I dag samles boligbyggelag fra hele landet til Landsmøte på Hotell Bristol i Oslo.
16 juni 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Landsmøte i NBBL

NBBL: Enklere for boligbyggelag

- Vi er svært fornøyde med at Kommunal- og regionaldepartementet ønsker at det skal bli enklere å fusjonerere datterselskap i boligbyggelag, sier adm. dir. Thor Eek i NBBL
15 juni 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Enklere for boligbyggelag

NBBL: Flere bruker forkjøpsretten

Rekordmange borettslagsleiligheter selges nå på forkjøpsrett. Medlemskap i boligbyggelag viktig når det er rift om boligene.
14 juni 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Flere bruker forkjøpsretten

NBBL: Mer aktiv tomtepolitikk

NBBL hilser velkommen Oslos byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksens ønske om en mer aktiv bolig- og bygningspolitikk i hovedstaden. - Nå gjenstår det bare å se om det kommer konkrete resultater i form av en sterkere tilrettelegging for økt nybygging, sier Thor Eek, adm. dir. i NBBL.
09 juni 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Mer aktiv tomtepolitikk

NBBL: Økte byggekostnader bremser positiv trend i nybyggingen

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser en 40 prosent øking i boligbyggingen. - Dette er forventet og positivt, men jeg frykter at byggekostnadene kan stige mer enn boligprisveksten framover, noe som gjør det vanskeligere å være utbygger, sier Arne Vinorum. adm. dir i NBBL Fulltegningsforsikring.
07 juni 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Økte byggekostnader bremser positiv trend i nybyggingen

NBBL: Individuell nedbetaling av fellesgjeld?

Mange ønsker å betale ned på fellesgjelda dersom borettslaget tilbyr individuell nedbetaling (IN-ordning). Lønner det seg for deg?
03 juni 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Individuell nedbetaling av fellesgjeld?

NBBL: Kattem Borettslag får heis

Beboerne i Kattem borettslag i Trondheim skal etterinstallere heis.
01 juni 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Kattem Borettslag får heis

NBBL: Boliglån

Norske Boligbyggelag samarbeider med DnB NOR for å gi medlemmene en god bankavtale. Husk å henvise til NBBL-avtalen når du kontakter banken. - Nominell rente fra 3,40 % innenfor 75% over kr 2.000.000,- - Boliglån ung fra 3,40 % (inntil 90 % av kjøpesum) ...
01 juni 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL

NBBL: Bolighåp til konfirmanten

50 000 ungdommer skal konfirmeres i år. Boligbyggelagene merker økende interesse for gavemedlemskap.
19 mai 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Bolighåp til konfirmanten

NBBL: Dugnad i borettslaget

Nå er tid for dugnad i landets borettslag og sameier. Advokat Henning Lauridsen i NBBL svarer her på spørsmål mange styrer stiller seg.


29 april 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Dugnad i borettslaget

NBBL: Kraftig økning i tilskudd til heis

NBBL foreslår i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett å øremerke 45 millioner kroner til etterinnstallering av heis.
26 april 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Kraftig økning i tilskudd til heis

NBBL: Bo lengst mulig hjemme

Skal eldre ha en reell mulighet til å bo hjemme så lenge de ønsker, er det avgjørende at heis etterinnstalleres i eldre lavblokkbebyggelse.
26 april 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Bo lengst mulig hjemme

NBBL: Heis er ikke luksus

- Svært få drømmer om et langt liv på sykehjem, vi ønsker å bo lengst mulig hjemme. 90 prosent av alle lavblokker bygget før år 2000 mangler heis. Nå må det handles, sier Thor Eek administrerende direktør i NBBL.
12 april 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Heis er ikke luksus

NBBL: 5 milliarder mer til Husbanken

I statsråd sist fredag la regjeringen fram forslag om å øke Husbankrammen med 5 milliarder for inneværende år. Dette er en helt nødvendig justering av Husbankens låneramme, sier Thor Eek, administrerende direktør i NBBL.
11 april 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
5 milliarder mer til Husbanken

NBBL: Ny prisrekord på borettslagsboliger

Prisene på borettslagsboliger økte med over 6 prosent fra 4. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011 og aldri har prisene vært høyere målt i dagens kroneverdi.
07 april 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Ny prisrekord på borettslagsboliger

NBBL: Menneskerett for unge å bo i sentrum?

Er et ensidig fokus på sentral beliggenhet den egentlig årsaken til at unge sliter med å komme inn på boligmarkedet? NBBL inviterer til frokostseminar 7. april.
24 mars 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Menneskerett for unge å bo i sentrum?

NBBL: Seminar-suksess i Oslo

- I vinter har NBBL i samarbeid med Husbanken og Enova besøkt norske byer og informert om hvordan borettslag kan spare strøm og bedre bokvaliteten, sier administrerende direktør Thor Eek i NBBL. Nå har turen kommet til Oslo.
08 mars 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Seminar-suksess i Oslo

NBBL: Eldre og Bolig 2011

- De fleste eldre vil bo lengst mulig i eget hjem, sier avdelingsdirektør Terje Halvorsen i NBBL. Han ser fram til å få mer informasjon om hvordan boligbyggelag og kommuner kan bidra med gode og trygge boliger for eldre på Eldre og Boligkonferansen 2011.
02 mars 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Eldre og Bolig 2011

NBBL: Boligbyggelag bygger omsorgsboliger

Hamar og Omegn Boligbyggelag i samarbeid med stiftelsen Ringsaker omsorgsboliger og Ringsaker kommune, bygger 130 nye omsorgsboliger.
02 mars 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Boligbyggelag bygger omsorgsboliger

NBBL: Gjør borettslagsbygg mer miljøvennlige

- I samarbeid med Husbanken og Enova skal vi i løpet av våren besøke norske byer og informere om hvordan borettslag kan spare strøm og bedre bokvaliteten, sier administrerende direktør Hege Skinner i NBBL
17 januar 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL

NBBL: - 100 000 flere unge trenger et sted å bo

Det mener lederen av Stortingets kommunalkomité, Heikki Holmås fra SV, blir følgen av ungdomsbølgen. Eldrebølgen er velkjent, men også den mindre kjente ungdomsbølgen vil utvilsomt sette sitt preg på boligpolitikken, mener kommunalkomitéens leder.
11 januar 2011 - Kategori: Nyheter fra NBBL
- 100 000 flere unge trenger et sted å bo

NBBL: Mer penger til energieffektive og tilgjengelige boliger

Det ønsker NBBL i sitt Statsbudsjett-innspill. I departementetene er arbeidet med Statsbudsjettet for 2012 allerede i gang.
21 desember 2010 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Mer penger til energieffektive og tilgjengelige boliger

NBBL: Energieffektive bygg gjør seg ikke selv

Det vil kreve et nasjonalt løft for å få til en vesentlig reduksjon i energibruken i boliger og bygg, står det i en rapport fra KRDs arbeidsgruppe for energieffektivisering av bygg. Dette sier NBBL seg helt enig i.
21 september 2010 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Energieffektive bygg gjør seg ikke selv

NBBL: Ingen vil ha heis

Det er full stans i installeringen av heiser i gamle boligblokker. Beboerne nøler når de ser hva det koster.

10 juni 2010 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Ingen vil ha heis

NBBL: Borettslagsmodellen enda tryggere!

Det finnes mer enn 345 000 borettslagsboliger i Norge. Det bor nesten 600 000 personer i borettslag. De sover trygt om natten og som de fleste trives de godt i sin bolig og opplever at borettslaget er en effektiv, ordentlig og enkel måte å organisere boliger som skal eies sammen på.
01 mai 2010 - Kategori: Nyheter fra NBBL

NBBL: Istapper faller ned - hvem har ansvaret?

Sameiet eller borettslaget har ansvaret for  å fjerne is og snø som kan falle ned fra hustak.
03 mars 2010 - Kategori: Nyheter fra NBBL

NBBL: Forviklinger rundt omsorgsboliger

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet ber NBBL om at dagenspraktisering av investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem endres - slik at det ikke hindrer samarbeidsprosjekter mellom kommuner og boligbyggelag.
29 januar 2010 - Kategori: Nyheter fra NBBL

NBBL: ''Utsikten'' på navnetoppen

''Utsikten'' er det mest populære navnet på norske borettslag, viser en oversikt fra Norske Boligbyggelag.
21 desember 2009 - Kategori: Nyheter fra NBBL
''Utsikten'' på navnetoppen

NBBL: Forviklinger om energimerking av boliger

Den nye energimerkeordningen for boliger skulle gjelde fra 1.januar.2010. Nå er hele ordningen med obligatorisk energimerking utsatt til 1. juli.2010. etter at statsråd Terje Riis-Johansen grep inn.
16 desember 2009 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Forviklinger om energimerking av boliger

NBBL: Vær bevisst - sikre verdier og liv

Julen er en høytid - også for boligbrann og -innbrudd. Derfor oppfordrer vi borettslag og andre til å tenke forebyggende.
08 desember 2009 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Vær bevisst -  sikre verdier og liv

NBBL: Lettere med heis

- For mange vil hverdagen være lettere og jeg håper flere borettslag ser nytten av å etterinstallere heis, forteller Karoline Berg Maus.
04 desember 2009 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Lettere med heis

NBBL: Brannsikring og elektriske anlegg

Ansvaret for elektriske installasjoner og elektrisk utstyr i borettslag er todelt. Inne i leiligheten er det andelseier som er ansvarlig, mens styret er ansvarlig for at alt er trygt og sikkert i alle fellesarealene.
21 juli 2009 - Kategori: Nyheter fra NBBL
Brannsikring og elektriske anlegg

NBBL: Nytt lovforslag om sikring mot tap av felleskostnader i borettslag

Onsdag 1. juli overrakte sikringsfondsutvalget sitt lovforslag om sikring mot tap av felleskostander i borettslag til Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. NBBLs avdelingsdirektør Thor Eek har sittet i utvalget. 
04 juli 2009 - Kategori: Nyheter fra NBBL

NBBL: Hvordan ønsker vi å bo i framtida?

-Vi har utviklet fire framtidsscenarier og jeg gleder meg til å introdusere landsmøtet for "Norge i 2030" slik vi ser det, sier prosjektleder Bente Johansen i NBBLs Framtidsprosjekt.
12 juni 2009 - Kategori: Nyheter fra NBBL

NBBL: -Ta eldrebølgen på alvor

Det sier tidligere partisekretær og Husbanksjef, nå leder i NBBLs Framtidsprosjekts eldregruppe Ivar Leveraas.
26 april 2009 - Kategori: Nyheter fra NBBL

NBBL: Nesten 11 000 flere leiligheter med i Borettslagenes Sikringsfond

- Det er klart at det å være med i Sikringsfondet gjør borettslag til en enda tryggere boform, sier Jens Veiteberg, direktør i NBBL Partner. I fjor økte antall innmeldte leiligheter med 7,8 % i forhold til 2007.
31 mars 2009 - Kategori: Nyheter fra NBBL

NBBL: Glade jul - skadefri jul...

Nå står desember og julen for tur. Erfaringsmessig vet vi at desember og jul er en høytid også for brann og andre skader. Derfor kan det være lurt å bruke litt tid nå før jul på å ta en sjekk i hjemmene våre og sørge for at sikkerheten er ivaretatt. Så kan vi feire jul med god samvittighet.
16 desember 2008 - Kategori: Nyheter fra NBBL

NBBL: Dobbelt så mange branner i julen!

Etter som det første lyset denne adventstiden allerede er tent, passer det å komme med et varsko. Det brenner dobbelt så ofte i desember. Stearinlys, julepynt og nyttårsraketter tar flere liv hvert år. Ikke la julekosen bli en sikkerhetsrisiko!
16 desember 2008 - Kategori: Nyheter fra NBBL

NBBL: Varsler kan redde liv

Etter dødsulykken der to mennesker mistet livet på grunn av kullos i bussen på festival, har NBBLs sikkerhetsleverandør solgt svært mange kullosvarslere.
22 juli 2008 - Kategori: Nyheter fra NBBL

NBBL: Sikrere på sjøen

Selv om Norske Boligbyggelag konsentrerer seg om bolig og beboere, ønsket NBBL en mest mulig komplett sikkerhetsbutikk. Derfor finner du også hjelpemidler for sikrere ferdsel til sjøs i Sikkerhetsbutikken.
16 juli 2008 - Kategori: Nyheter fra NBBL

NBBL: Hjelp til å sjekke røykvarsler

Boligselskap med Totalforsikring fra Norske Boligbyggelag og deres partner If, får gratis røykstikker. NBBL oppfordrer styrene til å dele ut blant beboerne. Virker varslerne hjemme, er det stikker til overs for test også i ferieboligen.
11 juli 2008 - Kategori: Nyheter fra NBBL

NBBL: Tyver tar ikke fellesferie

Fra 9. til 27. juli er de ukene flest arbeidstakere i Norge er på ferie samtidig. Vi har samlet tipsene for hvordan du kan forebygge innbrudd og avvikle ferie uten at boligselskapet stopper opp.


03 juli 2008 - Kategori: Nyheter fra NBBL

NBBL: Fellesgjeld i borettslag

Når en person skal kjøpe en bolig i et borettslag, finansieres dette ved å innbetale et innskudd. Innskuddet kan finansieres ved å bruke oppsparte penger, ved å ta opp boliglån eller en kombinasjon av dette. I tillegg til innskuddet får andelseier sin andel av borettslagets felleslån som han skal betale renter og avdrag på gjennom betaling av de månedlige felleskostnadene. Summen av andel felleslån og betalt innskudd er leilighetens totalkostnad.
25 april 2008 - Kategori: Nyheter fra NBBL

NBBL: Dette bør du gjøre

Som beboer er det små og enkle tiltak du kan gjøre for å bedre sikkerheten i hjemmet ditt. Du behøver ikke gjøre alt hver dag. Nedenfor finner du sjekklister med tiltak du bør gjøre daglig, jevnlig, når det er kaldt og når du skal på ferie. Feil eller mangler som du ikke selv har ansvaret for, meldes styret i borettslaget/sameiet. Begynn med å ...
07 september 2007 - Kategori: Nyheter fra NBBL

NBBL: Dette bør borettslaget gjøre

El-sjekken El-sjekken er en kontroll av det elektriske anlegget i borettslaget og gjennomføres av en elektriker. Last ned skjema | Bestill el-sjekkskjema   Kontrolløren går gjennom det elektriske anlegget i boligselskapet, ser etter feil og mangler og gjør de nødvend...
07 september 2007 - Kategori: Nyheter fra NBBL