Toppbanner Minimer

  
Borettslagenes Sikringsfond

Borettslagenes Sikringsfond gir deg viktige fordeler:
  • Du slipper økte fellesutgifter hvis naboer misligholder sin andel av borettslagets felleskostnader.
  • Borettslaget blir et enda tryggere sted å bo fordi inntektene til laget er garantert.
  • Sikker fellesøkonomi gir bedre verdiutvikling av din leilighet.
  • Du får bedre lånebetingelser hvis du trenger lån til innskudd.
  • Ønsker du å nedbetale din del av fellesgjelden, får du mulighet til det.
     

Bedre liv
Bor du i borettslag sikret i Borettslagenes Sikringsfond, har du færre bekymringer. Du slipper å engste deg for at naboer skulle misligholde sine andeler av borettslagets felleskostnader. I stedet for at du i en slik situasjon må være med å dekke kostnadene, blir den manglende innbetalingen dekket av fondet.

I borettslag med en slik økonomisk sikkerhet har vi sett at verdiutviklingen på leilighetene blir bedre. Skal du flytte, lønner det seg derfor å sjekke om den leiligheten du har lyst på, er med i fondet. Det bør være like naturlig for et borettslag å være med i Sikringsfondet som å ha brannsikring og bygningsforsikring.
 
 
Hvilke borettslag kan være med?
Alle borettslag som er tilknyttet eller blir forvaltet av et boligbyggelag som er medlem i NBBL, kan sikre seg i Borettslagenes Sikringsfond. Medlemskap kan tegnes individuelt av de enkelte borettslag, eller kollektivt gjennom boligbyggelaget de tilhører.
 
Ca. 4.300 borettslag er med i Borettslagenes Sikringsfond - og ca. 163.000 boliger er sikret i fondet (2009).
 
Kilde: NBBL

 

 Les mer om Borettslagenes Sikringsfond