Toppbanner Minimer

  
Fellesgjeld i borettslag
Ved kjøp av bolig i et borettslag, finansieres dette ved å innbetale et innskudd. I tillegg til innskuddet får andelseier sin andel av borettslagets felleslån (dersom ikke fellesgjeld er nedbetalt).
 
Innskuddet kan finansiereved å bruke oppsparte midler, eller ved å ta opp boliglån. Fellesgjeld nedbetales med renter og avdrag gjennnom betaling av de månedlige felleskostnadene. Summen av andel felleslån og betalt innskudd er boligens totalkostnad.
 
 
Borettslagenes Sikringsfond
Dette fondet garanterer at en andelseier i et borettslag slipper økte utgifter hvis naboer misligholder sin andel av borettslagets felleskostnader. Alle borettslag som er tilknyttet/blir forvaltet av et boligbyggelag som er medlem i NBBL, kan være med i borettslagenes sikringsfond.
 
Les mer om Borettslagenes Sikringsfond.