Toppbanner Minimer

  
Overføring av bolig til nærmeste familie

Her finner du informasjon om hva som skal til ved overføring av bolig i tilknyttet borettslag til nærmeste familie.

En slik overføring er et enkelt eierskifte som ikke utløser forkjøpsrett. Overføringen kan bare skje mellom nær familie i henhold til MOBO's utfyllende regler og rettigheter. Overføringsavtalen regulerer ikke forholdet mellom partene og er dermed ikke å anse som en kjøpekontrakt. Dersom det ønskes bistand til å inngå kontrakt ta kontakt med oss.

Ved å klikke på lenken lenger ned på siden finner du skjema som kan benyttes ved overføring av bolig tilknyttet MOBO. Skjemaet kan kun benyttes ved overføring av bolig til nærmeste familie, f.eks ektefelle, barn, søsken eller foreldre. Dette skjemaet må innleveres til MOBO.

Skjema for overføring

Eierskiftet utløser et eierskiftegebyr som for tiden er på kr 4.300 (januar 2015). Giro vil bli tilsendt.
 
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at Statens Kartverk må kontaktes i forbindelse med eierskifte og pantenotering. Viser i den anledning til nettsiden www.tinglysing.no.
 
Dersom boligen er kjøpt på forkjøpsrett og skal overføres umiddelbart, må overføringsavtalen sendes MOBO før overtagelsesdato.

Vi gjør oppmerksom på at ny kjøper må godkjennes av styret i borettslaget.

Dersom noe er uklart eller ytterligere informasjon ønskes, vennligst kontakt oss på telefon 75 13 70 00.