Toppbanner Minimer

  
Ansatte
  
Vilde Fagerheim
Forvaltningskonsulent
Telefon: 75137023
Mobil: 93043349
Fax: 75137001
E-post: vf@mo.bbl.no
Avdeling: Forvaltning
Tore Pedersen
vaktmester
Telefon: 75137000
Mobil: 915 43 632
Fax: 75137001

Avdeling: Boligservice
Tone Drage
Autorisert regnskapsfører
Mobil: 901 64 208
Fax: 75 13 70 01
E-post: td@mo.bbl.no
Avdeling: Økonomi
Siv-Eirin Strømnes
Autorisert regnskapsfører
Telefon: 75137038
Mobil: 95212666
Fax: 75137001
E-post: ses@mo.bbl.no
Avdeling: Økonomi
Rigmor Laberg
Økonomikonsulent
Telefon: 75137034
Fax: 75137001
E-post: rl@mo.bbl.no
Avdeling: Økonomi
Randi K. Lillealter
Seksjonsleder økonomi/administrasjon
Telefon: 75137031
Mobil: 917 30 950
Fax: 75137001
E-post: rkl@mo.bbl.no
Avdeling: Økonomi/administrasjon
Ola W. Søberg
Konsulent
Telefon: 75137036
Fax: 75137001
E-post: ows@mo.bbl.no
Avdeling: Administrasjon
Morten Sæterhaug
Daglig leder
Telefon: 75137000
Mobil: 48124442
Fax: 75137001
E-post: ms@mo.bbl.no
Avdeling: Administrasjon
Morten Nyrud
vaktmester
Telefon: 75 13 70 00
Mobil: 957 44 540
Fax: 75 13 70 01
E-post: man@mo.bbl.no
Avdeling: Boligservice
Monica Nerdal
Økonomikonsulent
Telefon: 75137037
Fax: 75137001
E-post: mn@mo.bbl.no
Avdeling: Økonomi
Jørn Sandstedt
Seksjonsleder forvaltning
Telefon: 75137021
Mobil: 901 58 616
Fax: 75137001
E-post: js@mo.bbl.no
Avdeling: Forvaltning
John Roger Hansen
Seksjonsleder teknisk
Telefon: 75137041
Mobil: 91131448
Fax: 75137001
E-post: jrh@mo.bbl.no
Avdeling: Teknisk
John Jenssen
forvaltningskonsulent
Telefon: 75137072
Mobil: 45666677
Fax: 75137001
E-post: jj@mo.bbl.no
Avdeling: Forvaltning Brønnøysund
Inge Nilsen
Forvaltningskonsulent Teknisk
Telefon: 75137042
Mobil: 97710260
Fax: 75137001
E-post: in@mo.bbl.no
Avdeling: Teknisk
Hans Martin Olsen
vaktmester
Telefon: 75137000
Mobil: 91 16 44 33
Fax: 75137001

Avdeling: Boligservice
Geir Milne
Forvaltningskonsulent Teknisk
Telefon: 75137043
Mobil: 95123313
Fax: 75137001
E-post: gm@mo.bbl.no
Avdeling: Teknisk
Åse Fagerli
Forvaltningskonsulent
Telefon: 75137022
Mobil: 917 24 829
Fax: 75137001
E-post: aaf@mo.bbl.no
Avdeling: Forvaltning
Ann-Elise Langnes
Autorisert regnskapsfører
Telefon: 75137033
Fax: 75137001
E-post: ael@mo.bbl.no
Avdeling: Økonomi
Anne E. Nilsen
Konsulent
Telefon: 75137035
Fax: 75137001
E-post: aen@mo.bbl.no
Avdeling: Administrasjon