Toppbanner Minimer

  
Ansatte
  
Vilde Fagerheim
Forvaltningskonsulent
Mobil: 930 43 349
E-post: vf@mo.bbl.no
Avdeling: Forvaltning
Tore Pedersen
Vaktmester
Mobil: 915 43 632
E-post: tp@mo.bbl.no
Avdeling: Boligservice
Tore Antonsen
Vaktmester
Mobil: 41561010
E-post: ta@mo.bbl.no
Avdeling: Boligservice
Siv-Eirin Strømnes
Autorisert regnskapsfører
Mobil: 952 12 666
E-post: ses@mo.bbl.no
Avdeling: Økonomi
Rigmor Laberg
Økonomikonsulent
Mobil: 416 22 561
E-post: rl@mo.bbl.no
Avdeling: Økonomi
Randi K. Lillealter
Seksjonsleder økonomi/administrasjon
Mobil: 917 30 950
E-post: rkl@mo.bbl.no
Avdeling: Økonomi/administrasjon
Ola W. Søberg
Konsulent
Telefon: 75 13 70 00
Mobil: 909 14 649
E-post: ows@mo.bbl.no
Avdeling: Administrasjon
Morten Sæterhaug
Daglig leder
Mobil: 481 24 442
E-post: ms@mo.bbl.no
Avdeling: Administrasjon
Monica Nerdal
Økonomikonsulent
Mobil: 464 14 341
E-post: mn@mo.bbl.no
Avdeling: Økonomi
Kristin Simonsen
Konsulent
Telefon: 75137000
Mobil: 90844617
E-post: ks@mo.bbl.no
Avdeling: Administrasjon
Jørn Sandstedt
Seksjonsleder forvaltning
Mobil: 901 58 616
E-post: js@mo.bbl.no
Avdeling: Forvaltning
John Roger Hansen
Seksjonsleder teknisk
Mobil: 911 31 448
E-post: jrh@mo.bbl.no
Avdeling: Teknisk
John Jenssen
Forvaltningskonsulent
Mobil: 456 66 677
E-post: jj@mo.bbl.no
Avdeling: Forvaltning Brønnøysund
Inge Nilsen
Forvaltningskonsulent Teknisk
Mobil: 977 10 260
E-post: in@mo.bbl.no
Avdeling: Teknisk
Hege Christine Olsen
Økonomikonsulent
Mobil: 988 20 870
E-post: hco@mo.bbl.no
Avdeling: Økonomi
Hans Martin Olsen
Vaktmester
Mobil: 911 64 433
E-post: hmo@mo.bbl.no
Avdeling: Boligservice
Geir Milne
Forvaltningskonsulent Teknisk
Mobil: 951 23 313
E-post: gm@mo.bbl.no
Avdeling: Teknisk
Evy Andreassen
Økonomikonsulent
Mobil: 478 24 440
E-post: eka@mo.bbl.no
Avdeling: Økonomi
Åse Fagerli
Forvaltningskonsulent
Mobil: 917 24 829
E-post: aaf@mo.bbl.no
Avdeling: Forvaltning