Toppbanner Minimer

  
Medlemsbladet Bo&Lev på Helgeland
Med Bo&Lev ønsker vi å gi våre lesere et innblikk i ulike måter å bo og leve på Helgeland. Det gjelder både det å bo i borettslag, men også andre boformer. Vi ønsker også å ha fokus på hva mennesker som bor her er opptatt av. Det gjelder alt fra næringsvirksomhet til ulike hobbyer. Ofte ber vi en utflyttet- eller tilflyttet Helgelending si noen ord om hvordan de ser på denne regionen. Magasinet Bo&Lev på Helgeland gis ut fire ganger i året og sendes alle våre medlemmer. I tillegg gir vi ut to informasjonsaviser fra MOBO som distribueres til innbyggerne i samtlige kommuner på Helgeland.NB! Dersom du ikke ønsker Bo&Lev på Helgeland tilsendt på papir, men foretrekker å lese det her, så send oss en mail på mobo@mo.bbl.no om dette. Får husstanden din flere eksemplarer av Bo&Lev på Helgeland, men vil bare ha ett, så send en mail om dette til mobo@mo.bbl.no