Toppbanner Minimer

  
Våre tjenester

MOBO Helgeland BBL (MOBO) er  forretningsfører for ca. 180 boligselskaper med ca. 3.700 boliger. Som kunde av MOBO får ditt borettslag, stiftelse eller sameie en komplett forretningsførsel. Ditt boligselskap er velkommen som vår kunde.


MOBO er et andelslag som er eid av våre 9.800 medlemmer og som er tilsluttet boligsamvirket gjennom medlemsskap i Norske Boligbyggelags landsforbund (NBBL).
Våre tjenester utføres av profesjonelle medarbeidere som har lang og solid erfaring i å drifte boligselskaper fra A til Å.

Som boligforvalter tilbyr vi:

Økonomisk rådgivning
Juridisk rådgivning
Teknisk rådgivning


Føring av boligselskapets regnskap
Fakturabetalinger og bilagsbehandling
Økonomiske rapporter
Budsjettforslag
Kapitalforvaltning
Låneformidling
Arbeidsgivers oppgave for ansatte
Innkreving og oppfølging av felleskostnader
Tilrettelegging av boligselskapets drift i samarbeid med styret
Forberedelse til og deltakelse på generalforsamlinger
Utarbeidelse og oppfølging av kontrakter og avtaler for boligselskapene
Bistand ved eierskifte

Leilighetsopplysninger til banker, takstmenn og meglere
Meldinger og oppgaver til offentlige myndigheter og registre
Boligutleie
Kurs og opplæring
Bostøttebehandling
Tekniske vedlikeholdsrapporter
Rehabilitering og byggeledelse
Tilstandsrapporter ved eierskifte
Tilpassede internkontrollsystemer
Rådgivning innen utvendig bomiljø
Håndtering av forsikringssaker

MOBO tilbyr også:
Prosjektering og utbygging
Takst
Eiendomsmegling via REDE-Eiendomsmegler AS
Boligfinansiering, forsikring og rabattavtaler gjennom medlemskapet
Vaktmestertjenester og boligservice

Vi har spesialkompetanse og tilbyr alle tjenester innen boligforvaltning

For deg betyr dette trygghet og visshet om at vi kan betjene ditt boligselskap på en profesjonell og kostnadseffektiv måte. Vi ønsker å være en støttespiller for våre kunder og stiller høye krav til oss selv når det gjelder faglig nivå, kvalitet, tidsfrister og tilgjengelighet.

Vi legger vekt på personlig oppfølging og tilgjengelighet.

Våre medarbeidere har et høyt faglig nivå og god service er en selvfølge.

Uansett hva du lurer på, vil vi kunne stå til tjeneste.

De fleste av oss ønsker å benytte fritiden til det som betyr noe, nemlig familie, venner og hobbyer. Vårt mål i MOBO er å gi deg muligheten til dette.

Velg den boformen du ønsker gjennom MOBO og overlat jobben med boligforvaltning til oss.


Har du tenkt på at det å leve og å bo betyr det samme på engelsk!

 

Dette mener vi at komplett forretningsførsel må inneholde:
Regnskapsførsel
Økonomisk styring
Skatt og ligning
Budsjettering
Langtidsbudsjettering
Innkreving av husleie/fellesutgifter fra A til Å
Forvaltning av midler og finansiell oppfølging
Håndtering og bistand ved styremøter og generalforsamlinger
Forsikring
Teknisk bistand
Boligservice
Juridisk bistand
Informasjon til medlemmer og beboere
Kompetanseutvikling