Toppbanner Minimer

  
Basistjenester
 
Basistjenestene er de faste tjenestene MOBO skal utføre på boligselskapets vegne for avtalt pris (honorar). Den skriftlige avtalen mellom boligselskapet og MOBO, som kalles forretningsførerkontrakten, angir hvilke tjenester dette er. I hovedsak innebærer basistjenestene: 
 
Rådgivning
 • Generell rådgivning overfor styret og andelseiere. Boligselskapet har egen fast forvaltningskontakt
 • Følge opp at eiendom og eventuelle ansatte er tilstrekkelig forsikret.
 • Tilstedeværelse på ordinære generalforsamlinger/ årsmøter

Regnskap 
 • Vi fører boligselskapets regnskap. Boligselskapet har egen fast regnskapskontakt
 • Utbetaling av fakturaer og bilagsbehandling
 • Kapitalforvaltning
 • Fakturering av tjenester fra boligselskapet overfor beboere og andre
 • Føring av årsoppgjør, i tillegg tertialrapporter hvert år
 • Avdelings- og prosjektregnskap etter nærmere avtale (brensel, garasje, rehabilitering og lignende)
 • Utsendelse av ligningsopplysninger til den enkeltes selvangivelse
 • Avlønning av ansatte, utbetaling av styrehonorar
   
Felleskostnader
 • Innkreving av felleskostnader/leie
 • Avtalegiro, E-faktura, trykking og utsendelse av giroer
 • Fullstendig restanseoppfølging (inkasso)

Generalforsamling/årsmøte
 • Tilrettelegging og bistand ved utarbeidelse av årsmelding
 • Trykking og utsendelse av innkalling
 • Tilrettelegging og gjennomføring av generalforsamling/årsmøte i samarbeid med styret
 • Møteledelse

Ajourhold
 • Registrere overdragelser av leiligheter i boligselskapene
 • Følge opp bestemmelsene om forkjøpsrett
   
Styreportal
 • Tilgang til Styreportalen