Toppbanner Minimer

  
Megler opplysninger

Opplysninger vedrørende borettslagsboliger forvaltet av MOBO kan kjøpes via Norsk Eiendomsinformasjon Infoland  

Infoland er en formidlingskanal som gir enkel tilgang til:

  • Informasjon fra kommuner, boligbyggelag m.v
  • Detaljerte kartdata, eiendomsprofiler m.v