Toppbanner Minimer

  
Tilleggstjenester
MOBO kan tilby en rekke tjenester utover basispakken. Disse blir fakturert etter gjeldende prisliste.
 
Rådgivning:
  • Bistå boligselskapene med låneopptak
  • Tilstedeværelse/møteledelse på ekstraordinære generalforsamlinger/årsmøter
  • Bistå styret i arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) - noe styret er lovpålagt å følge opp
  • Foreta ulike beregninger og utredninger for boligselskapet, f.eks ved ombygging og påbygging med nye leiligheter