Toppbanner Minimer

  
Eierskiftekontroll

Eierskiftekontroll er et produkt som tilbys til andelseiere som selger sin andelsbolig/leilighet gjennom MOBO´s eiendomsmegling.

MOBO´s eierskifterapport bygger på en innvendig visuell befaring/kontroll av leiligheten/boligen og blir som regel foretatt mens det er møbler, tepper og gardiner i leiligheten/boligen. Rapporten er ment å være et hjelpemiddel for deg som skal gå på visninger. Det blir foretatt indikasjonsmålinger på alle våtrom, slik som bad, kjøkken foran kjøkkenbenk/oppvaskmaskin og vaskerom. Synlige feil og mangler vil bli kommentert.  Rapporten tar ikke stilling til ansvar eller kostnader ved utbedring av feil eller mangler. Kjøper bør selv innhente opplysningerom hva evt. mangler vil koste å utbedre.  Rappporten omfatter ikke funksjonsprøving av utstyr, vinduer, dører etc, men det vil bli tatt stikkontroller ved befaring. Deter heller ikke foretatt kontroll av det elektriske anlegget og sanitæranlegget. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør teksnisk avdeling ved MOBO kontaktes for ny befaring og oppdatering av rapporten.

I forbindelse med befaring av leiligheten/boligen vil det bli utarbeidet en beskrivels av hvert enkelt rom og hvilken funksjon rommet har. I tillegg er det foretatt arealoppmålinger av hvert enkelt rom og en samlet arealmåling av leiligheten inkl. målerverdig kjeller og loft.

Som grunnlag for arealoppmålinger ligger NS 3940:2007: Areal- og volumberegning for bygning, samt takstbransjens retningslinjer for arealmålinger.