Toppbanner Minimer

  
Plussplan / Vedlikeholdsplan

Plussplan er skreddersydd for å ivareta vedlikehold av bygningsmasse og utvikling av boligselskapene. Den gamle papirutgaven forsvinner, nå vil denne web baserte løsningen gjøre jobben med vedlikeholdsplanlegging enklere, og samtidig enda mer nøyaktig.
Boligbyggelagets befaring med en håndholdt PDA vil øke nøyaktigheten, - verdier, kommentarer og bilder legges inn på stedet, og tilgangen for styret i boligselskapene vil bli revolusjonerende. God vedlikeholdsplanlegging er viktig for alle boligselskap, og Plussplan vil gi styret full oversikt.

En enklere styrehverdag
Med Plussplan legges ting enda mer til rette for styrene i boligselskapene. Alt vil oppfattes mer nøyaktig, oversiktlig, enkelt og ikke minst tidsbesparende. Boligselskapets plan for vedlikehold og utvikling blir «levende» og «online» revidert, og kontinuitet i forbindelse med bytte av styre vil bli uproblematisk. Med Plussplan vil styret bli enda bedre i sitt vedlikeholdsarbeid, og vil samtidig få en mye enklere styrehverdag.

Store fordeler:
• Et nøyaktig styringsverktøy for vedlikeholdsplanlegging og utvikling
• Tilrettelagt og levert på en fremtidsrettet plattform
• Store utviklingsmuligheter for boligselskapet
• En enklere tidsbesparende hverdag for styret
• Helt uproblematisk overtakelse ved styreskifte
• Alt på ett sted
• Ingen permer og manuell oppdatering
• Ingen utgave- eller revisjonsproblematikk
• Oversiktlig og effektivt
• En prisgunstig løsning

Mange gode grunner til en Plussplan-avtale:
-Vedlikeholdsoppgavene blir definert.
-Den periodiske vedlikeholdsplanen angir hva som skal gjøres og når.
-Informasjon om bygget bevares.
-Kontinuiteten i vedlikeholdsarbeidet opprettholdes selv om styrene skiftes ut.
-Økonomisk oversikt og hjelp til budsjettering.
-Styret får profesjonell bistand i tekniske spørsmål.
-Vedlikehold lønner seg.
-Omfanget av skader på bygninger i Norge er betydelig. Årlig brukes store beløp til å utbedre skader som skyldes mangelfullt vedlikehold, vedlikehold bør utføres før følgeskader oppstår.

Husbanken kan etter søknad støtte boligselskapet med inntil 50 % tilskudd til utarbeidelse av vedlikeholdsplan fra Mobo`s tekniske avdeling.
Vi tilbyr årlig oppdatering av vedlikeholdsplanen.
Hvis det er ønskelig kan vi bidra med søknad til Husbanken, mot avtalt honorar.