Toppbanner Minimer

  
Prosjekt og byggeledelse

MOBO leverer tjenester innenfor bl.a. følgende områder:

 • Rehabilitering av fasader
 • Prosjekt og byggeledelse innen nybygg, ombygging og rehabilitering
 • Tilstandsvurderinger av bygninger og tekniske installasjoner
 • Vedlikehold og planlegging
 • VVS rådgivning
 • Rehabilitering av våtrom
 • Utskifting og rehabilitering av nybygg og balkonger
 • Elektroarbeider
 • Takomlegging og loftsutbygging 
 • Utskifting av vinduer
 • Arbeider utomhus
 • Andre byggtekniske arbeider
 • Rør renovering