Toppbanner Minimer

  
Boligservice

Vaktmestertjenestene er organisert gjennom en avdeling i MOBO

Vi ønsker å tilby en tjeneste av høy kvalitet, tett oppfølging og kvalitetssikring som kunden kan føle seg tilfreds og trygg på.

Vårt tilbud omhandler følgende tjenester:

1. Vaktmestertjenester

 • Avfallshåndtering
 • Rydding av fellesarealer
 • Daglig vedlikehold; lyspæreskift, smøring av låser etc
 • Heiser
 • Vann og avløp


2. Vintertjenester

 • Strøing
 • Feiing
   

3. Sommertjenester 

 • Gressklipping
 • Gartnertjenester
 • Trefelling
   

4. Renhold

 • Trappevask
 • Fellesarealer
 • Fasadevask
 • Vindusvask
Som totalleverandør av boligrelaterte tjenester, ønsker vi i MOBO med dette tilbudet å bli en sterk aktør og støtte - en støtte for å bevare våre felles interesser og verdier.
 

Har du spørsmål eller ønsker å knytte deg til våre vaktmestertjenester, kontakt Jørn Sandstedt, på telefon 901 58 616, E-post: js@mo.bbl.no eller besøk vårt kontor i Thora Meyersgate 9. Henvendelser kan også rettes gjennom vårt sentralbord på telefon, 75 13 70 00.