Moholmen Mo i Rana
Et blikk mot havet
O.T. Olsens borettslag
Et av våre siste skudd på stammen
Mobobygget borettslag
Mobobygget