Møteaktivitet og generalforsamling utsettes eller avlyses fram til påske.

MOBO Helgeland BBL følger oppfordringene fra Helsedirektoratet og de anbefalinger og retningslinjer som følger av dette.

Oppdatert informasjon om hvordan man bør forholde seg framkommer fra Folkehelseinstituttet og fra lokale myndigheter i kommunen.

MOBO har i denne situasjonen besluttet følgende:

Møteaktivitet utsettes eller avlyses.

Vi er i utgangspunktet involvert i en lang rekke årsmøter og generalforsamlinger i den nærmeste tiden. Vi ser dette som en svært stor risiko for å bringe smitte til og fra boligselskaper. Vi anser at dette ikke er i tråd med anbefalingene fra myndighetene.

Vi har derfor besluttet at ansatte i MOBO ikke skal delta fysisk på årsmøte eller generalforsamling i perioden fram til påske. Vi oppfordrer videre styrer som har planlagt møter i samme periode om å vurdere utsettelse. Vi ønsker heller ikke at det gjennomføres møter i våre lokaler med mindre det skulle oppstå kritiske situasjoner i noen av de forvaltede selskapene.

Vi anbefaler uansett at forberedelser til generalforsamling/årsmøte gjennomføres som planlagt. Det vil si at årsregnskap gjennomgås og signeres, innkomne saker og saksliste til generalforsamling/årsmøte klargjøres.

Ta gjerne kontakt med forvaltningskonsulent for nærmere avklaring og rådgivning.