Bli medlem i MOBO - MOBO Helgeland BBL

Medlemskap i MOBO - en investering for fremtiden! Det gir deg forkjøpsrett til ca. 3.900 boliger i distriktet. Jo lenger tid du har vært medlem, dess større er sjansen for å få drømmeboligen - enten det gjelder på brukboligmarkedet eller i nye boligprosjekter.


Innmelding:

Andel i boligbyggelaget kr. 400,-
Engangskostnad for alle

Årskontingent:

Årskontingent voksen kr. 400,-
Ved innmelding mellom 1/10 - 31/12 ingen årskontingent
Årskontingent barn/ungdom under 18 år kr. 0,-