Overfør medlemskap

Du kan overføre medlemskapet ditt til noen du har et slektskapsforhold med. (samboer forutsetter samme Folkeregistrerte adresse i minimum to år) Medlemskap knyttet til dødsbo kan også overføres. Selve overføringen er gratis, men påløpt kontingent må være betalt før overføring kan foretas. Hvis du bor i et tilknyttet borettslag, kan du ikke overføre medlemskapet. Hvis du derimot skal overføre leiligheten din, kan du samtidig overføre medlemskapet. er du medeier i en leilighet hvor borettslaget er tilknyttet oss, kan du overføre medlemskapet ditt, så sant ikke dette medlemskapets ansiennitet ble bruk til å skaffe boligen. Overføring av medlemskap kan gjøres ved å benytte dette skjemaet.


Takk for din henvendelse

Din henvendelse om overføring av medlemskap er mottatt.
Du vil straks motta en kvittering på e-post.

Jeg ønsker å overføre mitt medlemskap til
Fornavn er påkrevd
Etternavn er påkrevd
Fødselsdato er påkrevd
E-postadresse er påkrevd
Telefon er påkrevd
Adresse er påkrevd
Ugyldig postnummer


Mine personalia
Medlemsnummer er påkrevd
Fornavn er påkrevd
Etternavn er påkrevd
E-postadresse er påkrevd
Telefon er påkrevd
Adresse er påkrevd
Ugyldig postnummer


Slektskapforhold
Oppgi slektskap

Dokumentasjon på slektskap kreves kun ved dødsfall og bekreftelse fra øvrige arvinger må da også vedlegges (Last opp eller ta bilde av dokumentet. Eventuelt kan dokumentasjonen ettersendes per post til Postboks 1013, Sentrum 8602 Mo i Rana). Støttede filformater: pdf,doc,docx,png,jpg,jpeg,gif (maksgrense: 15mb)


KommentarThe form contains errors

  • {{validation.errorMessage}}
Medlemskapet kan overføres til en i din nærmeste familie. Det kan sikre dem en god start i boligmarkedet.

Som nærmeste familie regnes barn, barnebarn, søsken, ektefelle/partner og samboer.

Den som får medlemskapet overført får ikke ansiennitet fra før sin egen fødselsdato.

Overføring av medlemskapet er gratis.