Fellesgjeld i Borettslag

Ved kjøp av bolig i et borettslag, finansieres dette ved å innbetale et innskudd. I tillegg til innskuddet får andelseier sin andel av borettslagets felleslån (dersom ikke fellesgjeld er nedbetalt).


Innskuddet kan finansieres ved å bruke oppsparte midler, eller ved å ta opp boliglån. Fellesgjeld nedbetales med renter og avdrag gjennom betaling av de månedlige felleskostnadene. Summen av andel felleslån og betalt innskudd er boligens totalkostnad.

Du kan lese mer om dette temaet på NBBLs hjemmesider. (nbbl.no)

Borettslagenes Sikringsordning

Alle borettslag som forvaltes av et boligbyggelag som er medlem i NBBL, kan forsikres i Borettslagenes sikringsordning.

Les mer om Borettslagenes Sikringsordning. (nbbl.no)