Ofte stilte spørsmål


Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om forkjøpsrett og ansiennitet.

Som medlem i MOBO Helgeland samler du ansiennitet fra det øyeblikket din innmelding er registrert betalt hos oss. Din ansiennitet forteller hvor lenge du har vært medlem og er avgjørende når forkjøpsretten skal brukes. Dersom flere medlemmer melder forkjøpsrett til samme bolig er det medlemmet med lengst ansiennitet som først får muligheten til å kjøpe boligen. Du kan overføre ditt medlemskap og ansiennitet i MOBO Helgeland til andre innen din familie som trenger et forsprang på boligmarkedet.

 • Ansiennitet regnes fra datoen MOBO Helgeland har registrert innmelding gebyret (med unntak av når medlemskap er tegnet ved kjøp av bolig i tilknyttet borettslag. Her vil akseptdato på kjøp av boligen være datoen ansienniteten regnes fra). 

 • Forkjøpsberettigede som allerede bor i borettslaget med leilighet til salgs, vil ved bruk av sin interne forkjøpsrett (ansiennitet ut fra overtagelsesdato), ha ansiennitet foran andre MOBO Helgelands -medlemmer.

 • Ved utmelding (eventuelt ikke betalt kontingent på to år) tapes opparbeidet ansiennitet og den kan ikke påberopes ved ny innmelding senere.

Du kan overføre medlemskapet ditt til et familiemedlem, til ektefelle eller samboer, eller til ektefelle eller samboers familiemedlemmer.

Ta kontakt med Mobo Helgeland BBL om du lurer på hvem som kan arve ditt medlemskap. 

Ved forhåndsavklaring utlyses boligen på forkjøpsrett for MOBO Helgelands medlemmer før boligen er solgt. Derfor kan du melde interesse for boligen uten forpliktelser.
 • Eieren av en bolig i et borettslag ønsker å selge boligen sin
 • Boligen legges ut på MOBO Helgelands nettsider med en tidsfrist for å melde forkjøpsrett
 • Medlemmer som er interesserte i boligen melder forkjøpsrett. Hvis du ikke allerede er medlem på dette tidspunktet, kan du fremdeles melde deg inn og bruke forkjøpsretten innen fristen løper ut. Meldingen er ikke bindende
 • Boligen legges ut på det åpne markedet.
 • Budrunden går som normalt. Har du meldt forkjøpsrett velger du selv om du vil være med i budrunden. Selger aksepterer et bud.
 • MOBO Helgeland vil da få melding om at boligen er Solgt
 • Medlemmet med lengst ansiennitet får tilbud om å kjøpe boligen til samme pris og vilkår som selgeren har akseptert. Takker medlemmet nei til å benytte forkjøpsretten, går tilbudet videre til den med nest lengst ansiennitet, og så videre. Takker medlemmet ja, er kjøpet forpliktende.

Ved fastprisavklaring utlyses boligen på forkjøpsrett for MOBO Helgelands medlemmer etter at boligen er solgt. Da er melding om forkjøpsrett bindende, og du plikter å overta boligen hvis ingen med bedre ansiennitet enn deg har meldt seg innen meldefristen.

 • Eieren av en bolig i et borettslag ønsker å selge boligen sin.
 • Boligen legges ut på det åpne markedet uten å ha vært utlyst på forkjøpsrett for MOBO Helgelands medlemmer
 • Bud runden går som normalt. Selger aksepterer et bud.
 • Når selger har akseptert pris og vilkår fra en kjøper, legges boligen ut på MOBO Helgelands nettsider med en frist hvor MOBO Helgelands medlemmer/forkjøpsberettige kan gjøre krav på boligen.
 • Medlemmer som er interesserte i boligen melder forkjøpsrett. Du må ha vært medlem fra dagen før budet blir akseptert hos megler for å kunne bruke forkjøpsretten. Meldingen er bindende. Det betyr at man er forpliktet til å overta boligen hvis ingen med lengre ansiennitet har meldt seg innen fristen løper ut.
 • Medlemmet med lengst ansiennitet får tilbud om å kjøpe boligen til samme pris og vilkår som selgeren har akseptert. 

Dersom du ønsker å melde deg ut som medlem av MOBO Helgeland. må dette i hht. MOBO Helgelands vedtekter § 2-3 første ledd skje skriftlig enten via epost eller pr. brev. Ved utmelding bortfaller opparbeidet ansiennitet, og du vil ikke få den tilbake dersom du melder deg inn igjen.

I stedet for å melde deg ut har du anledning til å overføre medlemskapet til et annet familiemedlem, ansienniteten er verdifull!

Utmelding sendes til epost: mobo@mo.bbl.no eller MOBO Helgeland BBL, Postboks 1013, 8602 Mo i Rana.

Ved utmelding knyttet til dødsbo, må uskifte-/skifteattest vedlegges. Arvingene som framkommer på skifteattesten må samtykke at medlemskapet skal sies opp.