Om forkjøpsrett

Den største fordelen du har som medlem i MOBO Helgeland er forkjøpsretten. I et boligmarked hvor prisene løper løpsk og du må ta avgjørelser som får betydning for resten av livet ditt, er denne retten viktigere enn noen sinne. 

Hva er forkjøpsrett?
Som ordet sier er det en rett noen har til å kjøpe foran andre. Forkjøpsretten er basert på ansiennitet, dvs. hvor lenge du har vært medlem i boligbyggelaget. Ansienniteten regnes fra den dagen boligbyggelaget har mottatt innbetaling på medlemskapet.

Forkjøpsretten gjelder bare i de tilfellene hvor boligen skal selges. Den gjelder altså ikke når en andelseier overfører boligen til ektefelle, samboer, foreldre, barn eller barnebarn.
 
Hvem har forkjøpsrett?
Alle medlemmer i MOBO Helgeland har forkjøpsrett til boliger i borettslag tilsluttet boligbyggelaget. Dersom det er flere medlemmer som ønsker å benytte forkjøpsrett, vil den med lengst ansiennitet få tilslaget. De som allerede eier en andel (bolig) i det borettslaget den aktuelle boligen er, har forkjøpsrett foran andre medlemmer i boligbyggelaget. Dersom det er flere andelseiere i borettslaget som vil bruke forkjøpsretten, er det botiden i borettslaget som bestemmer hvem som får tilslaget.
 
Hvordan går det for seg?
Forkjøpsretten kan avklares før boligen er solgt "forhåndsavklaring" eller etter at boligen er solgt "fastprisavklaring". Det fremgår av annonsen på vår hjemmeside hvilken type forkjøpsrett som er valgt.
 
Ønsker du ytterligere informasjon? Ta en titt på artiklene nedenfor, eller ta kontakt med oss her.