Styreseminar og kurs

Hvert år arrangerer MOBO seminar for tillitsvalgte i boligselskapene. 
I 2019 skal seminaret avholdt i Mosjøen.