Vaktmester/boligservice


Vaktmestertjenestene er organisert gjennom Boligservice i MOBO

Vi tilbyr tjenester av høy kvalitet med tett oppfølging og kvalitetssikring som kunden kan føle seg tilfreds og trygg på.

1. Vaktmestertjenester

 • Avfallshåndtering
 • Rydding av fellesarealer
 • Daglig vedlikehold; lyspæreskift, smøring av låser etc
 • HMS-oppfølgning
 • Vann og avløp


2. Vintertjenester

 • Strøing
 • Kosting
   

3. Sommertjenester 

 • Gressklipping
 • Gartnertjenester