Post- og fakturaadresser til boligselskapene

Post- og faktura adresser til boligselskapene


Postadressen til boligselskapene:

"Boligselskapets navn"
MOBO Helgeland BBL
Postboks 1013
8602 Mo i Rana

 

Fakturaadressen til boligselskapene:

"Boligselskapets navn"
Fakturamottak
Postboks 4394
8608 Mo i Rana

Faktura kan også sendes pr. epost: 4394@invoicecenter.net

Alle boligselskap kan motta EHF, kontakt oss for organisasjonsnummer