Styret i MOBO Helgeland BBL


Etter generalforsamlingen 6. juni 2018 ble styrets sammensetning slik for perioden 2018/2019

Jan K. Mikkelborg, styreleder
Veronica Kristoffersen Ugedal, nestleder
Gjert Edvard Monsen
Anne Fladvad
Torkel Otto Segrem
Lisbeth Flågeng
Åse Fagerli (valgt av de ansatte)

Vara medlem: 
Eivind Birger Hansen
Geir Milne (valgt av de ansatte)