Styret i MOBO Helgeland BBL


Etter generalforsamlingen 7. juni 2020 ble styrets sammensetning slik for perioden 2020/2021

Jan K. Mikkelborg, styreleder
Lisbeth Flågeng, nestleder
Veronica Kristoffersen Ugedal
Anne Fladvad
Torkel Otto Segrem
Øystein Andre Edvartsen
Åse Fagerli (valgt av de ansatte)

Vara medlem: 
Bjørn Bech-Hanssen
Geir Milne (valgt av de ansatte)